Compenseren voor bouwschade in Waddenzee

Compenseren voor bouwschade in Waddenzee
DELFZIJL - Nuon, RWE en Essent, die de komende jaren in de Eemshaven gaan bouwen, moeten natuurmaatregelen nemen voor milieuschade aan de aangrenzende Waddenzee.
Voor de bouw van een energiecentrale moet onder meer jarenlang in de grond worden geheid. Wat deze trillingen en geluidsoverlast voor effect heeft op zeezoogdieren, is onbekend. Dat wordt nu onderzocht. Ook is nog onduidelijk hoe de bedrijven de milieuschade moeten compenseren.
De bedrijven moeten ook het verdwijnen van natuurgebieden compenseren met 70 hectare nieuw natuurgebied. De bedrijven vestigen zich op terreinen die al jaren braak liggen en zich hebben ontwikkeld tot unieke natuurgebieden. Zo drentelt er de waterspitsmuis rond en groeit er de zeldzame groenknolorchis, een plantje dat maar op 5 plekken in Nederland voorkomt. Ook trekvogels vinden jaarlijks een rustplek op het lege land.