Intocht Sinterklaas in Stad voortaan zonder Zwarte Piet (update)

Tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in 2018
Tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in 2018 © Martin Drent/RTV Noord
De intocht van Sinterklaas in de stad Groningen vindt voortaan plaats zonder traditionele Zwarte Pieten. De gemeente Groningen heeft dat in overleg met de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken besloten.
De KVVV organiseert de intocht in Stad. Afgelopen jaar was twee derde van de pieten nog zwart, de andere pieten hadden roetvegen.

Voorbeeldfunctie

'De gemeente heeft aangedrongen op een andere invulling van de stedelijke intocht. We streven, net als de organisatie, naar een feest voor iedereen', zegt de gemeente.
'We vinden het namelijk belangrijk dat het figuur Zwarte Piet door niemand als kwetsend ervaren wordt', zegt wethouder Glimina Chakor (GroenLinks). 'Vanaf dit jaar zijn er daarom alleen nog naturel-pieten en roetveegpieten'

Inclusieve samenleving

'We streven naar een inclusieve samenleving', is de gedachte van de gemeente. 'Het past ook in lijn met de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal. We zijn niet de eerste stad die overgaat, maar we zien dat de overgang in andere steden geruisloos is verlopen.'

Dorpen

In dorpen als Haren en Ten Boer mogen er nog wel zwarte pieten rondlopen. 'Daar willen we wel stapsgewijs naar een zwarte pietloze intocht. Over een aantal jaren moet dat het geval zijn', zegt Chakor.

'Nieuw normaal'

'Je ziet dat de roetveegpiet het nieuwe normaal gaat worden', zegt Chakor, die overigens benadrukt dat de gesprekken over de zwarte pietloze intocht al voor de coronacrisis begonnen.
'Ik hoop dat deze keuze toekomstige demonstraties voorkomt, en ga er vanuit dat bepaalde actiegroepen daar niet meer staan', zegt ze.
'Mochten er wel aanvragen voor demonstraties komen, dan hebben groepen daar natuurlijk wel recht op.'

'Meningen bij Volksvermaken verschillen'

Harrie van Ham, de voorzitter van de KVVV, wil niet ingaan op de vraag of hij blij is met de keuze van de gemeente om Zwarte Piet versneld af te schaffen. 'Het is nadrukkelijk een verzoek van het gemeentebestuur.'
'De meningen lopen binnen Volksvermaken uiteen, en we hebben afgesproken daar geen uitspraken over te doen. Wel hebben we bijna een unaniem besluit genomen om mee te gaan in de keuze om dit jaar geen Zwarte Piet meer te hebben bij de intocht in Stad.'

Vrijwilligers

Vorig jaar noemde Van Ham de persoonlijke voorkeuren van pieten nog als één van de redenen om toen niet direct over te stappen op een intocht zonder Zwarte Pieten.
'Ik sluit niet uit dat het op het gebied van vrijwilligers gevolgen kan hebben', zegt Van Ham. 'We hebben dat nog niet geïnventariseerd. Natuurlijk komen er wat meningen los, maar ik ga er vanuit dat er gewoon genoeg pieten zijn.'

Corona

Van Ham hoopt vooral dat de intocht dit jaar door kan gaan. Door de coronacrisis staan daar vraagtekens bij. 'We zijn al aan het nadenken over alternatieven. Daarbij ontstaan allerlei creatieve ideeën. Zo wordt er nagedacht over een eventuele digitale intocht. Maar hopelijk kan de intocht gewoon fysiek doorgaan.'
Dit artikel is om 14.40 uur aangevuld met een reactie van Harrie van Ham, de voorzitter van de KVVV.