Financiële positie gemeente Het Hogeland slechter dan verwacht

Bankbiljetten.
Bankbiljetten. © RTV Noord
Er hangen donkere wolken boven gemeente Het Hogeland. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad laten weten dat er zorgen zijn over de financiële positie van de gemeente.
Het Hogeland was financieel gezien al geen heel gezonde gemeente. De coronacrisis doet daar nu een schepje bovenop. Wethouder Eltjo Dijkhuis sprak eerder al zijn zorgen over de situatie uit en vroeg om hulp van het Rijk. Hij hoopt dat er extra geld beschikbaar komt om alles wat er nu op de gemeente afkomt te bekostigen.
'We tasten in het duister over de gevolgen die de coronacrisis heeft op ons huishoudboekje. Maar dat die gevolgen verstrekkend gaan zijn, is duidelijk', schetst Dijkhuis. 'Duidelijk is ook dat we voor ingrijpende keuzes komen te staan. Er zullen fundamentele knopen moeten worden doorgehakt. Welke? Daar bezinnen we ons op.'

Ambities bijstellen

Zo worden bepaalde 'voornemens' vooruit geschoven en ambities bijgesteld. Ook wordt er opnieuw kritisch gekeken naar het personeelsbestand. De wethouder wil daar verder nog geen toelichtingen op geven, omdat het voor hem nog niet duidelijk is hoe en op welke manier er bespaard gaat worden.
Het Hogeland heeft al eerder gesneden in de organisatiekosten en daarnaast maakte de wethouder vorig jaar ook al bekend dat de financiële positie niet goed was, mede door de uitgaven in de jeugdzorg. Door de coronacrisis lopen de kosten van de gemeente nog verder op.

Behandelen begroting

Het financiële uitgavenpatroon zal er dit jaar anders uit komen te zien door de huidige situatie. De financiële kaders voor volgend jaar worden later bepaald dan normaal, omdat er dan meer inzicht is in de financiële consequenties.
De gemeenteraad krijgt halverwege juni de voorjaarsnota voorgelegd. Daarin geeft het college aan op welke manier de begroting kan worden bijgesteld. Het college wil de raad vervolgens in september ‘bouwstenen’ aanreiken, die de kaders moeten vormen voor de begroting voor 2021. De begroting wordt dan in november aan de gemeenteraad voorgelegd.

Pijnlijk

'Ik vrees dat de begroting voor volgend jaar geen vrolijk verhaal wordt. Er moeten, linksom of rechtsom, hele pijnlijke keuzes worden gemaakt', aldus wethouder Dijkhuis.