Eemsdelta werkt eerste jaren vanuit drie gemeentehuizen

Ambtenaren van de nieuwe gemeente Eemsdelta werken de eerste jaren vanuit de huidige gemeentehuizen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het ontbreekt voorlopig aan tijd en geld om een structurele keuze te maken voor de huisvesting.

Dat liet burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl woensdag weten aan raadsleden van de drie gemeenten.

Kosten drukken

De financiën van de nieuwe gemeente die op 1 januari 2021 ontstaat, zien er niet rooskleurig uit. De werkgroep financiën waarschuwt voor een tekort van ruim vijf miljoen euro op de eerste begroting.

Om de kosten te drukken, stelt Beukema voor om de eerste jaren in de huidige gemeentehuizen te blijven, zonder ingrijpende verbouwingen. Een werkgroep gaat kijken wat de beste oplossing is voor de lange termijn.

Buurgemeente Het Hogeland werkt sinds de fusie anderhalf jaar geleden ook vanuit de vier voormalige gemeentehuizen. De afdelingen zijn verspreid over de locaties. Het college van burgemeester en wethouders zetelt in Winsum, de raad in Uithuizen.

Raad in een van huidige raadzalen

In Eemsdelta moeten raad en college straks wel op één locatie komen. Maar ook daar adviseert Beukema om de eerste jaren een tijdelijke plek te zoeken in één van de huidige zalen, om de kosten te drukken.

De drie raden hebben eisen opgesteld waar de nieuwe raadszaal aan moet voldoen. Zo moet er plaats zijn voor 29 tot 31 raadsleden, een voltallig college, pers en honderd man publiek. Uit onderzoek bleek dat de drie huidige raadzalen te klein zijn. Als de eisen rond de publieke tribune naar beneden worden bijgesteld, komen Delfzijl en Loppersum in aanmerking.

In scholencampus of cultuurcentrum

Beukema wil kijken wat er mogelijk is met 'zo weinig mogelijk investeringen' voor de eerste paar jaar. Voor de lange termijn kan de raad volgens hem ook buiten de gemeentehuizen kijken: 'In Appingedam wordt een nieuwe scholencampus gebouwd. In Delfzijl komt een nieuw cultureel centrum. Wellicht kunnen we daarbij aansluiten.'

Het Damster Christenunie-raadslid Ina Schenkel vindt het jammer dat het monumentale raadhuis van Appingedam uit 1630 ongeschikt is, maar begrijpt het wel: 'Het is in mijn ogen verreweg de mooiste.' SP-raadslid Harry Rozema hoopt dat de zaal in de toekomst nog wel gebruikt kan worden voor andere bijeenkomsten.

Eén vergadering per maand

De drie raden beslissen naar verwachting volgende maand waar de gemeenteraad van Eemsdelta in eerste instantie gaat vergaderen. De vergaderingen zijn op de woensdagavond en - net als in de huidige gemeenten - één keer per maand. Twee weken voorafgaand is er een commissievergadering, waar langer stil gestaan wordt bij een onderwerp en waar inwoners en belanghebbenden een belangrijke rol krijgen.

De verkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn op 18 november.

Deel dit artikel:

Recent nieuws