Hanzehogeschool blijft komend studiejaar ook online lesgeven, minder buitenlandse studenten verwacht

De Hanzehogeschool in Groningen gaat in het nieuwe studiejaar gemengd onderwijs geven: deels online en deels offline. Studenten krijgen, als dat kan, zo veel mogelijk onderwijs op afstand en fysiek onderwijs als de overheid daar ruimte voor geeft.

Dat heeft het college van bestuur van de hogeschool besloten in verband met de coronamaatregelen. De Hanzehogeschool wil studenten en het personeel zo op tijd laten weten waar ze aan toe zijn.

Geen andere wereld in september

‘Het zal vanaf 1 september nog steeds niet mogelijk zijn om met grote groepen bij elkaar te komen’, voorziet bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanze. ‘Dus je weet zeker dat je niet door kunt gaan op de manier waarop je het altijd deed.’

Door de coronamaatregelen wordt er sinds half maart geen fysiek onderwijs meer gegeven op de hogeschool. Maar voor een hbo-instelling is anders dan voor een universiteit de praktijk onlosmakelijk verbonden met het onderwijs.

‘De praktijk moet centraal staan', zegt Pijlman. 'Een heel groot deel van een vierjarige bacheloropleiding is praktijk.’ Daarom krijgt het praktijkonderwijs ook voorrang bij fysiek onderwijs om de kans op studievertraging te verkleinen. Ook afstuderen krijgt voorrang bij fysiek onderwijs.

Moet kunnen musiceren

‘Onderwijs in de laboratoria, sport, techniek, verpleegkunde of het conservatorium vragen om praktijkonderwijs’, zegt Pijlman. ‘Als je musicus wilt worden, dan moet je wel kunnen musiceren.’ Het theoretische deel van dit soort opleidingen wordt wel met name online aangeboden.

Bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool (Foto: Hanzehogeschool Groningen)

Maar ook als er praktijkonderwijs wordt aangeboden, dan vraagt het om een andere organisatie. Dat zal in kleinere groepen moeten en in verschillende shifts.

De stages zijn volgens Pijlman nog wel een onzekere factor. Een stage is een verplicht onderdeel van alle opleidingen. ‘Zijn er straks wel genoeg bedrijven die stagiairs willen begeleiden?’, vraagt hij zich hardop af. ‘Vóór corona was het een gevecht om de studenten, maar hoe is het na corona?’ Het zijn onzekerheden waar de hogeschool verschillende scenario’s voor maakt.

Blijven buitenlandse studenten weg?

Bijna één op de tien studenten aan de Hanzehogeschool komt op dit moment uit het buitenland. De verwachting is dat door corona komend studiejaar aanzienlijk minder buitenlandse studenten naar Groningen komen.

‘We hopen natuurlijk wel dat ze komen’, benadrukt Pijlman. ‘De aanmeldingen blijven vooralsnog gewoon staan, maar het is de vraag hoeveel daadwerkelijk worden omgezet in een inschrijving.’

Pijlman verwacht in ieder geval heel weinig studenten van buiten de Europese Unie. ‘Het conservatorium heeft bijvoorbeeld veel studenten uit Azië. Ik denk eerlijk gezegd niet dat zij komen. Stel er komt een tweede golf en het vliegverkeer ligt stil. Dan zit je hier.’

Financiële gevolgen

Binnen de Europese Unie zijn er iets hogere verwachtingen, maar dan met name voor studenten die op rijafstand wonen. Zoals in Duitsland of België. ‘Van studenten die op grotere afstand dan rijafstand wonen, verwachten we een flinke daling. Maar we weten het ook niet. We zullen het moeten afwachten.’

Als de buitenlandse studenten niet komen, heb je wel een probleem
Bestuursvoorzitter Henk Pijlman

Een groot gebrek aan buitenlandse studenten kan wel voor problemen zorgen. ‘Wij hebben 9% buitenlandse studenten, de Rijksuniversiteit heeft ongeveer 25% en er zijn instellingen met meer dan 50% buitenlandse studenten. Financieel betekent dat wel wat. Je hele organisatie is ingesteld op zoveel studenten. Als die niet komen, heb je wel een probleem. Daar wordt nu landelijk overleg over gevoerd met de minister.’

De hogeschool heeft zelf in ieder geval al besloten in het eerste semester sowieso nog geen uitwisselingsprojecten te doen. De Hanze worstelt daarnaast nog met het gegeven dat dertig procent van alle studenten een half jaar of meer in het buitenland studeert.

Eerstejaars studenten

En dan zijn er natuurlijk ook nog de eerstejaars studenten. Die hebben zich ongetwijfeld iets anders voorgesteld van de start van hun studie dan online onderwijs.

Pijlman benadrukt daarom dat er extra aandacht is voor eerstejaars studenten. ‘We willen niet dat mensen die bij ons binnenkomen alleen maar op hun kamertje zitten en online les krijgen’, zegt hij. De Hanze gaat daarom voor hen wel een introductietijd houden, maar die gaat er anders uitzien dan in voorgaande jaren. Dus grootschalige introductiekampen zitten er niet in.

‘Het zal deels online zijn, maar ook deels met ontmoetingen. We willen dat zij echt naar de hogeschool komen, want je wilt dat ze binding krijgen met de hogeschool, met het vak, met hun groep en met de docent. Anders zit je daar maar in je eentje.’

RUG ook vooral online

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een week geleden samen met alle universiteiten in Nederland besloten zich ook vooral te richten op online onderwijs. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft daarvoor een leidraad gemaakt. Het motto van de universiteiten is: onderwijs op de campus wanneer het kan, online onderwijs omdat het kan.

Lees ook:
- Zorgen bij studentenverenigingen: hoe werven ze nieuwe leden?
- Alles over de coronacrisis

Meer over dit onderwerp:
coronavirus zorg onderwijs studenten RUG
Deel dit artikel:

Recent nieuws