Aardbevingsnieuws april 2020: Meer melders van schade en #EnWijDan?

Sloop en nieuwbouw van woningen in Appingedam is vertraagd
Sloop en nieuwbouw van woningen in Appingedam is vertraagd © Martin Drent/RTV Noord
In april is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), in verband met alle maatregelen rondom het coronavirus, begonnen met het opnemen van aardbevingsschade via een videoverbinding.
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus konden inspecteurs van de TCMG niet bij de mensen langskomen en lagen de schadeopnames stil. Toch bleef de stapel met schademeldingen groeien met zo'n 900 meldingen per week. In de tweede week van mei is TCMG - na versoepeling van de coronamaatregelen - weer begonnen met schadeopnames bij de mensen thuis.

Meer meldingen

Ondanks dat het aantal aardbevingen in onze provincie blijft afnemen denkt de TCMG dat het aantal schademeldingen voorlopig groot blijft. Volgens TCMG weten de mensen steeds vaker de weg naar het schadeloket te vinden. Ook omdat er nu schademeldingen binnenkomen uit gebieden waar eerder door de NAM geen aardbevingsschade vergoed werd.
Ook de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) komt door onderzoek tot de conclusie dat het aantal schademeldingen stijgt. Volgens onderzoeker Tom Postmes van de RUG komt dat omdat mensen vaak later pas hun schade ontdekken en dan alsnog de schade melden. Daarnaast komt Postmes tot de conclusie dat er ook meer mensen zijn die afhaken en hun schade niet meer direct melden.
'Voor een deel zijn het mensen die de schade opsparen om hem later te melden en mensen die het niet meer de moeite waard vinden, maar er zijn ook veel mensen die worden afgeschrikt door de bureaucratie bij de instanties', concludeert Postmes.

Nieuwe woningen

De appartementen
De appartementen © Martin Drent/RTV Noord
In de Schrijversbuurt in Delfzijl zijn de eerste heipalen de grond in gegaan. Er worden zestig huizen gebouwd voor mensen die hun eigen huis uit moeten vanwege de versterking. Inmiddels zijn er in diezelfde week aan de Spoorstraat in Delfzijl vijftien nieuwe aardbevingsbestendige appartementen van Acantus opgeleverd.
#EnWijDan?
#EnWijDan? © Janny Ebels
In Appingedam vragen inwoners van de Wethouder Huismanlaan en de Secretaris Holscherlaan zich inmiddels af hoe het kan dat zij vergeten worden. Met makelaarsborden waar #EnWijDan op staat hopen ze duidelijkheid te krijgen over wat er met hun huizen moet gebeuren. Ze worden dagelijks wakker van bouwgeluiden in hun wijk, maar hun eigen straten worden overgeslagen.
Het college van de gemeente Het Hogeland heeft ondertussen besloten om twintig tijdelijke wisselwoningen te plaatsen aan de Bredeweg in Kantens. Er wordt verwacht dat er in augustus kan begonnen worden met bouwen. Ook gaat de gemeente verder met het aardbevingsbestendig maken van de schoolgebouwen. Alle schoolgebouwen in de voormalig gemeente Bedum zijn versterkt, nu zijn de gebouwen in de voormalig gemeente Eemsmond aan de beurt.

Zorgen om NCG

Half april komt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met cijfers over hoe de eerste drie maanden van dit jaar zijn verlopen. Uit die cijfers komt naar voren dat de NCG in totaal elf huizen heeft laten versterken. NCG-directeur Peter Spijkerman vindt de cijfers zelf 'aan de lage kant' en hij krijgt bijval van provinciebestuurder Henk Staghouwer (ChristenUnie) en burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl, die namens de gemeenten het woord voert in de versterking.
'Hier kun je niet tevreden over zijn, dat is simpel genoeg', aldus Staghouwer. Volgens Beukema moet het nu gebeuren, 'want het is steeds moeilijker uit te leggen aan de bewoners'. Ook de gemeenteraad van Loppersum maakt zich ernstige zorgen over de voortgang van de versterking. Zij zijn bang dat door bureaucratie 'het gebied ineens veilig wordt verklaard' en er zo kans is op ongelijkheid, omdat niet ieder huis meer versterkt wordt.
Begin april wordt wel bekend dat zo'n 250 mensen zich hebben gemeld bij een speciaal loket van de NCG. Bij dat loket kunnen mensen die niet in aanmerking komen voor het aardbevingsbestendig maken van hun huis zich melden voor een inspectie van hun woning, als ze zich onveilig voelen.
Gedupeerde Sandie Hamminga bij de bouwput rond de Kamplaan in Appingedam
Gedupeerde Sandie Hamminga bij de bouwput rond de Kamplaan in Appingedam © Martin Drent/RTV Noord

Vertraging

In Appingedam loopt de sloop en nieuwbouw van 163 woningen vertraging op. Onder andere omdat de NCG nog geen akkoord met de makelaar heeft bereikt over de financiën. Maar ook het coronavirus gooit roet in het eten: alle keukentafelgesprekken zijn afgezegd.
Bewoners die last hebben van het bouwverkeer van de huizen waar al wel aan wordt gewerkt kunnen tijdelijk in een zogeheten rustwoning wonen. Tot aan de bouwvak kunnen ze dan in een reeds gemeubileerd huis terecht. Niet iedereen ziet dat zitten, omdat ze dan hun eigen huis - met huisraad - achter moeten laten.

Bestedingen Nationaal Programma Groningen

Uit het jaarverslag van Nationaal Programma Groningen (NPG) komt naar voren dat in totaal - in de afgelopen twee jaar - 128 miljoen euro is uitgekeerd aan zo'n honderd projecten. Het Rijk heeft in totaal 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld om alle plannen en projecten uit te kunnen voeren.
Ook komt het NPG met een impulsloket. Daar kunnen mensen investeringen aanvragen van boven de tienduizend euro. Een loket voor investeringen tót tienduizend euro was er al. Bij het nieuwe loket kan een investering aangevraagd worden tot 125 duizend euro. In totaal is er tot 2029 tien miljoen euro beschikbaar voor het impulsloket.
De gemeente Groningen heeft bekend gemaakt dat ze het geld van het NPG gebruikt voor dorps- en wijkvernieuwing in Ten Boer, Beijum en Lewenborg. Daarvoor heeft de gemeente zestig miljoen euro gekregen. In Ten Boer moet onder andere het openbaar vervoer verbeterd worden en in Beijum en Lewenborg moet het geld onder meer gaan naar beter onderwijs.

Overig aardbevingsnieuws

Aardbevingen in april 2020

4 april 6:37 Oosterwijtwerd, 0.6
23 april 21:54 Appingedam, 0.3
26 april 2:14 Zuidbroek, 0.8
27 april 16:14 Froombosch, 0.6
28 april 3:51 Bedum, 0.4
28 april 12:20 Zeerijp, 1.5