'De gemeente moet ook een gebaar maken naar FC Groningen'

© Fotobewerking RTV Noord
De coronacrisis treft ook FC Groningen. De club neemt zelf maatregelen, maar klopt ook aan bij de gemeente voor uitstel of afstel van de huur van het stadion en het Topsportzorgcentrum. Moet de gemeente de FC helpen of niet, Beter Weters?

Terughoudend

'Ik ben altijd zeer terughoudend geweest als het gaat om het financieel ondersteunen van een professionele voetbalclub. Er gaat behoorlijk wat geld om in een dergelijke organisatie en men dient net als in een gezin de tering naar de nering te zetten. Ik zie ook dat er een stevige poging lijkt te worden gedaan om de financiën enigszins op orde te brengen door middel van saneren en het afzien van een deel van het loon. Dat er geen bonussen worden uitgekeerd lijkt mij vanzelfsprekend.'

Uitstel

'Toch is er nu sprake van een zeer uitzonderlijke situatie en ik kan me voorstellen dat er vanuit de landelijke of lokale overheid een uitgestoken hand komt naar de club. Wat mij betreft gaat het dan om uitstel van betaling van bijvoorbeeld de huur van het stadion. Als de situatie weer verbetert, kan dan een betalingsregeling worden afgesproken om binnen afzienbare tijd het geld alsnog (terug) te betalen.'
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie.

'Breedte- en topsport voeden elkaar'

'Het is een valse tegenstelling: steun voor de breedtesport of steun voor de topsport? Ze hangen met elkaar samen, voeden elkaar. En ze zijn nu beide slachtoffer en moeten beide geholpen omdat ze van maatschappelijk belang zijn! En dan ontstaat er wel een verschil: in de breedtesport valt amper te snijden in eigen uitgaven, daar valt vooral het wegvallen van de kantine inkomsten zwaar.'
'Verminderde, uitgestelde of zelfs kwijtgescholden huur voor de accommodatie zal onderwerp van gesprek met de gemeente moeten zijn en dat is maatwerk. Voor FC Groningen zijn alle inkomsten weggevallen. Er zijn maatregelen genomen, er is gesneden in eigen vlees. Er zijn zelfs mensen ontslagen en dat is pijnlijk. De FC heeft steun gezocht en gekregen: bestaande seizoenkaarthouders en sponsoren laten zien hoe belangrijk hun cluppie is.'

Steun met voorwaarden

'De gemeente kan en moet ook een gebaar maken: hier is immers geen sprake van wanbeleid. Steun mag met voorwaarden: welke maatschappelijke tegenprestatie gaat er worden geleverd, meekijken met de cijfers en terugbetalen wanneer er meevallers zijn. O ja, en met een goede selectie in de nieuwe competitie punten halen. Ofwel: laat ons weer eens juichen!!'
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen.

Forser ingrijpen

'Corona treft velen, ook FC Groningen. De competitie is al maanden stilgelegd. Er is nog geen vaccin. Het kan tijden duren, voordat de club weer inkomsten genereert. Wat te doen? Geen inkomsten, wel grote uitgaven. De eerste stap moet natuurlijk gemaakt worden richting de eigen organisatie. Doch veel forser, qua ingrijpen dan nu bekendgemaakt is.

'Zeer groot vermogen bij de KNVB'

'Daarna komt de KNVB in aanmerking. Deze bond heeft een zeer groot aan te wenden vermogen, aldus de Volkskrant. 36 profclubs kunnen daar veel steun van ontvangen. FC Groningen-directeur Wouter Gudde heeft natuurlijk ook uitstekende contacten met de KNVB. En tot slot kan FC Groningen de gemeente vragen om uitstel van de te betalen huurpenningen van de stadion en het topsportcentrum. Uitstel, doch zéker geen afstel.'
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad.

Geen steun

'De gemeente laat weten te kijken wat mogelijk is. Lovenswaardig. Maar de politiek zegt dat het niet van uitstel tot afstel mag komen. Terecht. En volgens de mening van velen in jullie Lopend Vuur kan er van steun geen sprake zijn. Heel juist.'

'Voetbal behoort tot de leuke dingen'

'Want zo is het. Hoe jammer ook, maar de economische crisis die nu begonnen is vraagt om wijs en adequaat beleid en optreden van de overheid. En daar hoort het zonder meer steunen van passieve sportbeleving niet toe. Waar talloze mensen hun werk en baan verliezen, waar vrijwel iedereen op een of andere wijze in problemen komt, ook en vooral financieel, daar kan het niet zo zijn dat veel geld wordt weggegeven aan leuke dingen. En voetbal behoort tot de leuke dingen, net als veel passieve sportbeleving. Het zij zo.'
Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt.

Uithangbord voor sportief Groningen

'De Trots van het Noorden, zo kennen we onze FC. En ook al levert niet elke wedstrijd trotse gevoelens op bij de fans, de FC is absoluut een belangrijk uithangbord voor sportief Groningen. Net als de FC zitten alle betaalde voetbalclubs momenteel in financieel zwaar weer. Een wereld waarin miljoenen omgaan bij transfers, merchandising en andere commerciële zaken, ligt nu stil.'

'Wel terugbetalen'

'Wat mij betreft niet direct een reden voor de overheden om fors financieel bij te springen. Als de gemeente Groningen de FC wil helpen door een regeling te treffen om huurkosten tijdelijk niet te innen, prima natuurlijk. Maar net als bij de hypotheken moet dat geld wat mij betreft later wel alsnog terugbetaald worden.'
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen.