Falend toezicht op financiën Bureau Jeugdzorg

Falend toezicht op financiën Bureau Jeugdzorg
GRONINGEN - De provincie en de Raad van Toezicht hebben gefaald in de controle op het Bureau Jeugdzorg Groningen. Het bureau kampt met een tekort van 1,2 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek dat het provinciebestuur liet uitvoeren.
Afgelopen maanden kwamen er steeds vaker signalen dat het financieel niet goed zat. Zo liepen de tekorten verder op en werden wachtlijsten steeds langer.
De provincie erkent dat er fouten zijn gemaakt. Gedeputeerde Mulder voelt zich verantwoordelijk voor de situatie, maar verbindt er nog geen conclusies aan. Dat laat ze over aan de Statenleden, die binnenkort in een extra commissievergadering over het rapport zullen praten.
Bij Jeugdzorg wordt bepaald of jongeren recht hebben op bepaalde zorg. De provincie trekt daar jaarlijks 38 miljoen euro voor uit. Wat de gevolgen zijn voor Bureau Jeugdzorg, is nog onduidelijk. De provincie gaat nog om tafel met de instelling.