Topman Groningen Airport Eelde: ‘Voorzichtig optimistisch over concept-Luchtvaartnota’

Groningen Airport Eelde
Groningen Airport Eelde © Jos Schuurman/FPS
Hij moet de nota nog helemaal spellen, maar een eerste blik op de concept-Luchtvaartnota stemt interim-directeur Bart Schmeink niet ontevreden. De nota biedt Groningen Airport Eelde volgens Schmeink aanknopingspunten.
Wel maakt Schmeink een voorbehoud bij de plannen van het kabinet. ‘Aan de ene kant meldt de nota voor ieder wat wils, maar aan de andere kant is het ook heel lastig om in deze coronatijd iets te zeggen over de luchtvaart’, zegt Schmeink in een reactie. ‘De luchtvaart is een van de industrieën die het meest geraakt wordt door de coronacrisis.’
De interim-directeur van Groningen Airport Eelde is blij te vernemen dat de concept-Luchtvaartnota melding maakt van de systeembenadering waar de noordelijke luchthaven al langer voor pleit. De concept-Luchtvaartnota verwoordt dit als volgt:
‘De regionale luchthavens willen samen met Schiphol intensiever samenwerken en pleiten voor een systeembenadering. Het Rijk is voorstander daarvan en wil hier meer regie op voeren op samenwerking en kennisdeling. Het Rijk zal vanuit haar regierol minimaal twee keer per jaar overleggen over deze samenwerking met de regionale luchthavens, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Luchthavens. Met een systeembenadering kunnen de luchthavens de beschikbare capaciteit optimaal benutten.’

Positief

Deze visie sluit volgens Schmeink aan bij de position paper die de noordelijke luchthaven heeft ingediend bij minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Daarin pleit Eelde voor ‘ProRail-model’, een soort overkoepelend luchthavensysteem dat verantwoordelijk is voor de luchthavenstructuur. Het innige samenwerkingsmodel omarmt het Rijk, al wil het kabinet nog niet aan een overkoepelende holding voor alle luchthavens, zo vermeldt de nota.
‘Ik vind het positief dat er invulling wordt gegeven aan onderlinge afstemming en regie’, zegt Schmeink. ‘Je ziet dat de luchthavens in Nederland het belangrijk vinden dat ze niet afzonderlijk moeten worden gezien, maar dat er samenhang is tussen de velden. Daar pleiten wij al langer voor en dat zien we terug in de nota. Dat is positief.’
Wat ik wel bijzonder vind is dat het kabinet de opening van Lelystad Airport boven de markt laat hangenn
Bart Schmeink - interim directeur Groningen Airport Eelde
Het kabinet meldt dat de geplande opening van Lelystad Airport alsnog in de pijplijn zit, ook nu de vliegsector onder druk staat door de coronacrisis. Minister van Nieuwenhuizen schrijft dat Schiphol stapsgewijs moet toewerken naar vliegen op het oude niveau, met een maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Lelystad Airport wordt nog steeds genoemd als back-up voor Schiphol wat betreft vakantievluchten.
Schmeink deed nog wel een oproep aan minister Van Nieuwenhuizen door aan te geven dat Eelde de ruimte heeft, maar in een bijeenkomst met Provinciale Staten in februari liet Schmeink weten zich niet rijk te rekenen en te verwachten dat de meeste vakantievluchten niet van Schiphol naar Eelde zullen komen, mocht Schiphol tegen de grens aanlopen.
'Wat ik wel bijzonder vind is dat het kabinet de opening van Lelystad Airport boven de markt laat hangen. Dat lijkt me ook niet goed voor alle andere vliegvelden, het introduceert een bepaalde onzekerheid. Ik had het logischer gevonden wanneer het kabinet meteen duidelijkheid had geschept.’
Schmeink wil ermee zeggen: Schiphol zit qua vliegbewegingen nog lang niet op het oude niveau, waardoor de vraag is of alle stakeholders het kabinet zullen steunen met het plan om Lelystad Airport uiteindelijk toch te laten openen.

'Het is een belangrijk visiedocument'

‘De luchtvaart heeft een grote klap gehad. Wanneer KLM een natte neus heeft, is Schiphol ziek, zo belangrijk is het netwerk van KLM/Air France voor Schiphol.’ Schmeink verwacht eerst dat de markt zich moet herstellen, voordat er echt duidelijkheid komt over Lelystad Airport.
‘Het gaat nog om een concept-nota. Belangengroeperingen, de sector en vele andere partijen gaan hier nog iets van vinden, voordat de definitieve Luchtvaartnota dit najaar wordt vastgesteld. Het is wel een belangrijk visiedocument. En die bevat voor Groningen Airport Eelde aanknopingspunten. Ik ben voorzichtig optimistisch.’