Netbeheerder worstelt met aanbod wind- en zonneparken in Noord-Nederland

TenneT is hard op zoek naar oplossingen om de dreigende overbelasting van het hoogspanningsnetwerk in Noord-Nederland te voorkomen. De landelijk netbeheerder roept daarbij de hulp in van het bedrijfsleven.

'In Noord-Nederland is de totale capaciteit van de geplande wind- en zonneparken drie keer groter dan we vooraf hadden gedacht', zegt TenneT-woordvoerder Eefje van Gorp.

Grondprijzen

'Dat komt omdat de grondprijzen in het Noorden relatief laag zijn, zeker vergeleken met het Westen. Om die aansluitingen mogelijk te maken, moeten we de capaciteit van het netwerk zo snel mogelijk uitbreiden. Alles wat we aan investeringen hebben gepland, gaat door of is al in gang gezet.'

Alternatieven

Het duurt gemiddeld acht jaar om een nieuwe hoogspanningsleiding te ontwerpen en aan te leggen en dat is erg lang. Daarom is TenneT op zoek naar alternatieve oplossingen waarmee de productie of het gebruik van stroom beter kan worden gestuurd. Zoals batterijen bij zon- of windparken, elektrische stoomketels bij fabrieken of waterstofproductie in de buurt van een hoogspanningsstation.

Innovatie

Dat zijn stuk voor stuk bestaande technieken, maar die worden nu alleen op kleine schaal toegepast. TenneT is op zoek naar innovatieve technieken die toepassing op landelijke schaal mogelijk maken.

Van Gorp: 'We willen een aantal oplossingen tegelijkertijd uitproberen, zodat we kunnen vaststellen wat wel en wat niet werkt. We mikken op een transportverlaging van honderd megawatt via het net. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van honderdduizend huishoudens.

Grootverbruikers

Aluminiumproducent Aldel en aardappelzetmeelconcern Avebe zijn voorbeelden van grote stroomverbruikers, die rechtstreeks op het net van TenneT zijn aangesloten. Als je dergelijke grootverbruikers elektriciteit kan leveren, die in de buurt is opgewekt, dan scheelt dat aanzienlijk in de belasting van het hoogspanningsnet, legt Van Gorp uit.

De oplossingen moeten komen uit de koker van het bedrijfsleven. TenneT organiseert daarom een zogeheten 'marktverkenning' die op vrijdag 5 juni plaatsvindt. Iedereen die geïnteresseerd is, mag zich aanmelden voor deze videoconferentie. Van Gorp: 'We roepen niet alleen grote bedrijven op deel te nemen. Ook kleine, zoals ingenieursbureautjes zijn welkom, als ze een slim idee hebben.'

Vluchtstrook

Naast het uitbreiden van het hoogspanningsnetwerk en het zoeken naar innovatieve technieken overlegt TenneT met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over nóg een oplossing. De netwerkbeheerder dringt al twee jaar aan op het vrijgeven van de 'vluchtstrook', de reservecapaciteit van het hoogspanningsnet.

Die bedraagt in Noord-Nederland 250 megawatt. Van Gorp: 'Dat scheelt aanzienlijk. Volgens ons kan het ook zonder problemen. Het enige wat kan gebeuren, is dat we grootverbruikers in bepaalde situaties moeten vragen het verbruik tijdelijk te verminderen. Maar dat betekent niet dat het licht uitgaat, zeker niet.'

Lees ook:

- Eerste paal de grond in voor nieuwe hoogspanningsverbinding

Deel dit artikel:

Recent nieuws