Zo gaat het straks in het Martini Ziekenhuis: app helpt bij plannen van anderhalvemeterzorg

Gynaecoloog Marinus van der Ploeg stemt af met het onderzoeksteam van de RUG
Gynaecoloog Marinus van der Ploeg stemt af met het onderzoeksteam van de RUG © RUG
Het Martini Ziekenhuis en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werken samen aan een app voor het plannen van poliklinische anderhalvemeterzorg.
Nu het Martini de reguliere zorg weer gaat opstarten, moet er gezorgd worden dat het niet te druk wordt in de wachtkamers. 'Door de anderhalvemetermaatregel zal het aantal patiënten dat tegelijkertijd in een wachtkamer aanwezig is, soms wel met 75 procent verminderd moeten worden', zegt Justin Drupsteen van het ziekenhuis. 'Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen, moeten we anders gaan plannen.'
Voor de coronacrisis was het aantal artsen, verpleegkundigen en behandelkamers het uitgangspunt bij de planning. Nu wordt dat de wachtkamer. Omdat het Martini de aanwezige ruimtes optimaal wil benutten, heeft het ziekenhuis de RUG om hulp gevraagd.

Wiskundig model

De universiteit heeft een wiskundig model ontwikkeld dat afsprakenschema's maakt, waarbij zoveel mogelijk patiënten worden gezien, maar waarbij het aantal gelijktijdig wachtende patiënten zo laag mogelijk wordt gehouden.
'Zo starten niet alle afspraken tegelijk, verschuiven pauzes van artsen, worden vrije behandelkamers als wachtruimte gebruikt en wordt er ruimte tussen afspraken aangehouden', legt Michiel uit het Broek van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG uit. 'Dat is natuurlijk minder efficiënt, maar het is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat er niet teveel patiënten tegelijk in de wachtkamer komen.'

Afspraak = afspraak

Om de tool zo goed mogelijk te laten werken, is het belangrijk dat patiënten niet te laat komen, maar ook niet veel te vroeg. Hoe meer wordt afgeweken van de afspraaktijd, hoe voller de wachtkamers worden.

Risico's inschatten

'De app schat ook in hoe groot het risico is op mogelijke overschrijding van de maximale capaciteit van de wachtkamers. Er is immers altijd een kans dat het in de praktijk anders loopt dan verwacht, bijvoorbeeld doordat een afspraak uitloopt. Maar de tool kan natuurlijk nooit precies voorspellen hoe individuele artsen, medewerkers en patiënten zich gedragen. Daarom is het belangrijk om langzaam op te bouwen', zegt Iris Vis, hoogleraar Technische Bedrijfskunde van de RUG.
'Het idee is om te beginnen met een laag aantal afspraken, bijvoorbeeld op veertig procent van het normale aantal afspraken. Blijkt dat in de praktijk goed te lopen, dan kan daarna het aantal afspraken steeds in stapjes worden verhoogd aan de hand van de afsprakenschema's die de tool daarvoor geeft.'

Test

De eerste versie van de app wordt nu getest bij de poli Obstetrie en Gynaecologie van het Martini. Als de resultaten positief zijn, wordt de app ook zo snel mogelijk gebruikt op andere poli's. Patiënten worden daar vooraf over geïnformeerd.