PvdA: keus voor Spankracht moet worden herzien

DELFZIJL - Een meerderheid van de PvdA-gemeenteraadsfractie in Delfzijl vindt dat het gemeentebestuur het besluit om bureau Spankracht in te huren, terug moet draaien.
Het college gaf het externe bureau de opdracht een toekomstvisie voor Delfzijl te maken, waarbij de inwoners van Delfzijl worden betrokken.
Dat kwam het college van B en W op felle kritiek te staan, omdat een van de adviseurs bij dit bureau, Wim Koeneman, de partner is van PvdA-wethouder Van der Veen. Daarom zou er sprake zijn van belangenverstrengeling, zo was het oordeel.
Het gemeentebestuur verweerde zich en verklaarde dat er wel degelijk sprake was van een zuivere procedure, waarbij de integriteit van de wethouder in geen geval in het geding was. Daarover bestaat ook bij de PvdA-fractie geen twijfel. Toch vindt de fractie dat het college de zaak terug moet draaien.
Het bestuur had namelijk, gezien het dunne politieke ijs waarop Delfzijl zich staande tracht te houden, moeten realiseren dat de procedure 'onhandig' was. De wethouder had daarom duidelijker afstand moeten bewaren en de raad had van tevoren geïnformeerd moeten worden. De vraag rest nu of het college op het besluit terugkomt.