Reorganisatie bij Kinderopvang Noord-Nederland en Peuterwerk in Oost-Groningen

Door een reorganisatie bij Kinderopvang Noord-Nederland (KONN) en Stichting Peuterwerk gaan meerdere peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties in Noord-Nederland dicht, tenzij er overnamekandidaten worden gevonden.

Het personeel heeft daarover vorige week een brief van de directie gekregen. Moederbedrijf Tintengroep is van plan om alle locaties van Kinderopvang Noord-Nederland te sluiten. In onze provincie gaat het dan om vestigingen in Bellingwolde en Nieuwe Pekela. Volgens interim-directeur Truus Koning gaat het om kleine opvanglocaties.

'We zijn in gesprek met meerdere overnamekandidaten. Er is veel belangstelling. We zijn erg hoopvol dat dit lukt.' Mocht een overname wel mislukken, dan gaan de opvanglocaties dicht. De tussenschoolse opvang van KONN in Veendam blijft sowieso open.

Peuterspeelzalen

Ook meerdere peuteropvanglocaties van Stichting Peuterwerk worden in hun toekomst bedreigd. Van de drie peuterspeelzalen die Tintengroep in de gemeente Pekela exploiteert, gaat de locatie in Boven Pekela dicht. 'We zijn hiervoor aan het kijken naar een oplossing, de gemeente heeft daarbij de regie. De andere twee locaties in Oude en Nieuwe Pekela blijven open', stelt Koning.

Er zijn veel aanbieders en steeds minder kinderen
Johan Brongers - Tintengroep

In Veendam heeft Tintengroep al enkele peuterspeelzalen overgedaan aan andere partijen, voor een andere locatie zoekt de gemeente nog een nieuwe partner. Voor de peuteropvangen in de gemeenten Oldambt en Stadskanaal verandert niets. 'De impact in Groningen valt mee vergeleken met onze locaties in Drenthe en Overijssel', aldus Koning.


Geldzorgen

De maatregelen zijn nodig omdat financieel niet goed gaat met KONN en Peuterwerk. Tintengroep wijt dat aan de grote concurrentie in de kinderopvang, waardoor de bezettingsgraad van de groepen te laag is. 'Er zijn veel aanbieders en steeds minder kinderen. Onze kostprijs is te hoog. Wij kunnen niet met alle aanbieders voldoende concurreren, en daarom kiezen ouders voor anderen', schrijft directeur/bestuurder Johan Brongers in een brief aan het personeel.

Daarnaast speelt mee dat een aantal gemeenten alleen nog betaalt voor de uren dat kinderen op de opvang aanwezig zijn en niet meer per groep, zoals voorheen het geval was. 'Dat is al een langere periode niet het geval. We hadden lange tijd gehoopt dat het aantal kinderen zou toenemen. We moeten nu constateren dat het niet beter wordt. De verliezen nemen toe', aldus Brongers.

Interim-directeur Koning wil geen nadere toelichting geven op hoe groot de verliezen zijn.


35 medewerkers boventallig

Voor 35 van de 216 medewerkers bij KONN en Peuterwerk geldt dat zij boventallig worden. Voor hen komt een sociaal plan, waarover wordt overlegd met de ondernemingsraad en de vakbonden. 'We verwachten dat de impact uiteindelijk meevalt. De meeste van de boventallig verklaarde medewerkers kunnen waarschijnlijk mee naar nieuwe partijen', zegt Koning.

De planning is dat de onrendabele peuter- en kinderopvanglocaties aan het eind van het schooljaar, op 3 juli, dichtgaan. 'Voor die tijd proberen we alles netjes te regelen. Voor het personeel, en natuurlijk voor ouders en kinderen. We willen voorkomen dat er voor hen geen plek meer is op de peuterspeelzaal, kinderopvang of bso', zegt Koning.

Deel dit artikel:

Recent nieuws