Op deze plekken kunnen windmolens in stad Groningen komen

Negen windmolens van meer dan honderd meter hoog in de gemeente Groningen. Volgens een verkenning van het Windplatform Groningen die afgelopen woensdag is gepubliceerd, is dat een optie. In de verkenning is onderzocht wat mogelijk en wenselijk is bij windparken binnen de gemeentegrenzen.

Het gaat om turbines die mogelijk op de industrieterreinen Westpoort en Roodehaan kunnen worden gebouwd. Drie molens op Westpoort en zes bij Roodehaan. De molens zouden maximaal 150 meter hoog kunnen worden.

De gele puntjes geven de mogelijke locaties van de windturbines aan. Bron: Rapport Verkenning Windenergie van het Windplatform.

De mogelijke locaties van windmolens in de gemeente Groningen (Foto: )

Op de vraag of negen molens het absolute maximum is, reageert Marjolijn Tijdens van Windplatform Groningen dat dit aantal technisch gezien het meest haalbaar is. Het is gebaseerd op slagschaduwnormen, geluidscontouren en ruimtelijke richtlijnen van de provincie.

'Tijdens de informatie-avonden en de gesprekken met de klankbordgroep zijn meerdere opties besproken. Maar daar werden omwonenden kriegel van. Vandaar dat we het tot deze twee locaties hebben teruggebracht in de verkenning. We willen omwonenden geen schrik aanjagen met plannen die niet haalbaar zijn.'

Keuze moet nog worden gemaakt

Wethouder Broeksma benadrukt in het rapport dat nog niet besloten is of er windmolens komen in de gemeente. 'Er is nog niets besloten; er is nog geen plan. Dat komt er pas als we ieders wensen en zorgen kennen, weten wat er speelt in het gebied en of eventuele windmolens ecologisch en landschappelijk kunnen worden ingepast. En of er reëel zicht is op een eerlijke verdeling van lusten en lasten.'

Opvallend in het rapport is een uitspraak van Wouter van Bolhuis, programmamanager Energietransitie bij de gemeente Groningen. In een interview over het belang van de energietransitie en de gemengde gevoelens die hierbij horen, zegt hij: 'Je kunt niet meer a priori tegen zijn.' Even verderop zegt Steven Volkers, de directeur van Grunneger Power, dat energietransitie alleen kan slagen als bewoners het zelf willen.

Op de vraag hoe dit met elkaar te rijmen is, zegt Marjolein Tijdens dat er bewust voor gekozen is om interviews met betrokkenen in het rapport op te nemen. 'Dat zijn omwonenden die vertellen over hun ideeën en zorgen. Maar ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de gemeente. Die geven hun persoonlijke opvatting en dat geldt ook voor Van Bolhuis. Hij spreekt niet namens het Windplatform.'

Impressie van hoe de windmolens rond Groningen eruit kunnen zien. Bron: Rapport Verkenning Windenergie van Windplatform Groningen (Foto: Windplatform Groningen)

'Alle opties open'

Marjolein Tijdens benadrukt dat alle opties nog op tafel liggen; ook de optie dat er helemaal geen windmolens komen. 'De gemeenteraad heeft een beleidskader opgesteld voor de energietransitie. Daarin gaat het ook over windmolens. De gemeente vindt het belangrijk om goed te overleggen met omwonenden en een eerlijke verdeling van lusten en lasten te creëren. Op basis van de resultaten van de verkenning kan de gemeenteraad zeggen: we kunnen hier zonder meer mee door, maar ook: op deze manier doen we het niet.' Volgens haar is het uiteindelijk de gemeenteraad die beslist, niet het Windplatform.

Als de gemeenteraad besluit dat er windmolens moeten komen, is nog de vraag hoe die tot stand moeten komen. In het rapport staat dat het niet voor de hand ligt om windparken (uitsluitend) te laten exploiteren door commerciële partijen. Commerciële partijen kunnen op voorhand niet worden uitgesloten, omdat een deel van de locaties die nu in beeld zijn, geen eigendom is van de gemeente.

'Veel wantrouwen'

Volgens Tijdens is er veel moeite gedaan om omwonenden te bereiken. 'Er zijn zesduizend brieven gestuurd naar mensen die binnen 1500 meter van de plangebieden wonen en zijn we langs de deuren gegaan met de boodschap: jongens, denk nu mee en geef je mening.'

Er is al veel gebeurd in die gebieden en dan komen wij ineens aankloppen met de vraag om mee te praten
Marjolein Tijdens, Windplatform Groningen

Daarbij merkt ze veel wantrouwen. 'Velen vragen zich toch af hoe open het proces wérkelijk is en ik snap dat ook wel. Er is al veel gebeurd in die gebieden en dan komen wij ineens aankloppen met de vraag om mee te praten. Het is ook nieuw wat we doen. En vertrouwen kun je niet dwingen. Maar je kunt wel je goede bedoelingen laten zien door open te zijn en alle informatie die er is te delen.'

De verkenning wordt binnen enkele weken besproken in het college van B en W en daarna in de gemeenteraad. Dan wordt ook duidelijk hoe het college en de gemeenteraad aankijken tegen het rapport.

Hier kun je het hele rapport lezen. De gemeente vindt het belangrijk om samen met omwonenden op te trekken in de plannen voor wel of geen windenergie binnen de gemeentegrenzen. Ben jij zo'n omwonende, en wil jij je verhaal delen over hoe het tot nu toe gaat? Mail het naar eminnema@rtvnoord.nl.

Lees ook:
- Huizen bij windparken verkocht tegen lagere prijzen in Groningen en Drenthe
- Gemeente Groningen richt Windplatform op
- Noordelijke Rekenkamer: afdwingen compensatie voor omwonenden wind- en zonneparken niet mogelijk

Meer over dit onderwerp:
duurzaamheid natuur windmolens zonnepanelen Nieuws
Deel dit artikel:

Recent nieuws