Coronabuffer Stad bijna drie miljoen, 'maar totale schade is veel groter'

De gemeente Groningen houdt over het jaar 2019 4,5 miljoen euro over. Zo'n 2,7 miljoen euro daarvan wordt ingezet als buffer om de financiële klappen van de coronacrisis te kunnen opvangen.

'Die buffer zal niet toereikend zijn om alle schade te compenseren', zegt wethouder Financiën Paul de Rook (D66). 'Hiermee worden alleen de eerste kosten gedekt. Het totale schadebedrag door corona ligt vele malen hoger.'

Komende week meer duidelijk

Hoe hoog dat bedrag exact zal zijn is volgens De Rook nog niet te zeggen. 'Komende week verwacht ik daar meer over te kunnen zeggen.'

De wethouder verwacht dat de totale kosten in elk geval niet alleen door de gemeente gedragen kunnen worden. Hij kijkt daarvoor dan ook naar Den Haag. 'We wachten af wat het Rijk doet in de compensatie die zij bieden voor de door ons geleden kosten.'

Parkeren en precario

De gemeente Groningen wordt relatief hard getroffen door de crisis, zegt De Rook. 'We missen allerlei inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan betaald parkeren, wat nu vrijwel niemand doet.'

De Rook noemt ook het missen van inkomsten uit terrasbelasting, ook precariobelasting genoemd. 'De vuistregel is dat hoe afhankelijker je als gemeente bent van het verdienen van geld, hoe meer last je hebt van de situatie die er nu is.'

FC Groningen

De Rook laat weten nog in gesprek te zijn met onder andere FC Groningen over het uitstellen van de huurkosten voor het stadion en het Topsportzorgcentrum. De FC zit financieel in zwaar weer, en heeft de gemeente gevraagd om financiële steun.

'Uitstel van huurkosten is altijd bespreekbaar', zegt De Rook, 'maar het regent bij ons verzoeken van partijen die steun willen. We moeten alle verzoeken eerst naast elkaar leggen, en kijken wat we kunnen doen. Hopelijk is voor de zomer duidelijk wat we precies wel en niet kunnen doen, maar ook daarbij zijn we afhankelijk van het Rijk.'

Lees ook:

- 'Laat alle raadsleden een seizoenkaart van de FC kopen'

Meer over dit onderwerp:
coronavirus zorg
Deel dit artikel:

Recent nieuws