SP: Acantus is teveel 'grootgrondbezitter'

GRONINGEN - De SP in Provinciale Staten heeft felle kritiek op de Oost-Groningse woningcorporatie Acantus.
De SP omschrijft de corporatie als een 'grootgrondbezitter' en 'dubieuze instelling', omdat Acantus te weinig zou investeren in sociale woningbouw. Zo wordt in Reiderland helemaal niets gebouwd, aldus de SP.
Acantus, de grootste corporatie in Groningen, zou vooral energie steken in projecten, waar goed aan te verdienen valt. Onlangs kreeg de corporatie van Gemeentebelangen in Veendam nog een veeg uit de pan. De partij pleitte toen voor andere spelers op het toneel.
De SP vindt dat de provincie en de gemeenten wel wat meer pressie mogen gebruiken richting de woningcorporaties. De andere fracties lieten zich niet uit over de kwalificaties van de SP richting Acantus. Wel maken alle partijen zich zorgen over het tekort aan betaalbare woningen.