Industrie Noord-Nederland wil extra steun voor CO2-reductie

Groningen Seaports.
Groningen Seaports. © Koos Boertjens/Groningen Seaports
De industrie in Noord-Nederland moet meer gesteund worden in het nemen van maatregelen om de uitstoot van broeikasgas CO2 terug te dringen. Dat zegt voorzitter Cas König van de Industrietafel Noord-Nederland.
Dinsdag presenteerde deze tafel een rapport over de voortgang van de plannen om de uitstoot van CO2 verder te reduceren. Het rapport is - digitaal - overhandigd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

'Spectaculaire' verlaging

Het rapport benadrukt dat er sinds het referentiejaar 1990 al een ‘spectaculaire’ verlaging van de CO2 heeft plaats gevonden in onze regio. Ten opzichte van dertig jaar geleden wordt er nu per ton geproduceerd product 54 procent minder CO2 de lucht in geblazen.
Maar doordat bedrijven zijn blijven investeren en uitbreiden, en dus meer zijn gaan produceren, is de absolute hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten met ‘maar’ 26 procent gedaald.

Concurrerend blijven

König vindt dat het eerste cijfer leidend moet zijn: ‘Als je kijkt hoe efficiënt er geproduceerd wordt, hoeveel minder uitstoot er is, dan is dat wat je graag wil als land, als wereld.'
Je moet CO2-doelen uitdrukken per ton geproduceerd product. Er wordt hard gewerkt aan verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgas, maar tegelijkertijd wil de industrie in Noord-Nederland wel concurrerend blijven met het buitenland.
De invoering van de CO2-heffing kan daarbij roet in het eten gooien. Die heffing is volgens de Industrietafel te algemeen. Kort gezegd: er wordt alleen gekeken naar hoeveel CO2 er uit de schoorsteen komt, en niet naar bijvoorbeeld het gebruik van biomassa, waarbij netto minder CO2 vrijkomt.
Als alle plannen worden uitgevoerd gaan wie die doelstelling makkelijk halen
Cas König - voorzitter Industrietafel Noord-Nederland
De industrietafel pleit voor maatwerk, zodat bedrijven in staat worden gesteld om de uitstoot optimaal te verminderen. ‘We zitten nu op 54 procent’, zegt König.
‘Het doel uit het Klimaatakkoord is om in 2030 55 procent te halen. Wij zien de plannen die de bedrijven hebben, als ze die allemaal gaan uitvoeren, dan gaan we die doelstelling makkelijk halen. Maar dat betekent wel dat de minister een aantal zaken moet regelen, zodat die bedrijven, ook die met een hoofdkantoor in het buitenland, ook echt gaan investeren.’

Coronacrisis

Volgens König is tijdens de huidige coronacrisis duidelijk geworden dat het op diverse punten anders zou kunnen: ‘We willen heel graag de essentiële producten toch vooral weer in Nederland maken, en niet meer in bijvoorbeeld China. Dat betekent dat we hier productie naartoe willen halen. Dan moeten we ons wel realiseren dat we dan iets meer CO2 uitstoten, maar we kunnen het hier wel efficiënter, en beter. De totale hoeveelheid uitstoot op de wereld wordt dan minder. Meer werk, minder CO2.’
De Industrietafel Noord-Nederland is een van de klimaattafels die door de regering is gevraagd mee te denken over de aanpak van de energietransitie. In de tafel zijn 28 industrieën tussen Emmen en de Eemshaven Delfzijl vertegenwoordigd. Het gaat om bedrijven als Avebe, SuikerUnie, ESD, Nouryon en Aldel. Ook de provincies Groningen en Drenthe praten mee, net als de Natuur en Milieufederatie. Voorzitter Cas König is in het dagelijks leven directeur van Groningen Seaports.