Kritiek op RegioDeal Oost-Groningen: 'Gaat dit ons wel van de problemen afhelpen?'

Drie Groningse gemeenten zijn relatief armer en onveiliger dan gemiddeld
Drie Groningse gemeenten zijn relatief armer en onveiliger dan gemiddeld © ANP
De boodschap dat er de komende vier jaar dertig miljoen wordt geïnvesteerd in Oost-Groningen, kan niet bij iedereen op applaus rekenen. De zogeheten RegioDeal zorgt voor cynisme in de raad van Stadskanaal.
Het plan behelst een investering van 30 miljoen euro, waarvan er 15 miljoen euro van het Rijk komt. De bedoeling is dat er geïnvesteerd wordt in de woningvoorraad, werk en inkomen, leefbaarheid, onderwijs en gezondheid.
'Het is het zoveelste plan', stelt Lokaal Betrokken-raadslid Jur Mellies. 'We hebben Kans voor de Veenkolonien, LEADER Oost-Groningen, nu weer de RegioDeal. Het zijn allemaal speldenprikjes bleken, terwijl wij hier een infuus nodig hebben, het liefst voor honderd jaar.' Mellies doelt op de problematiek van Oost-Groningen: hoge werkloosheid, gezondheidsachterstanden en meer mensen die opgroeien in armoede.
Ook het feit dat de Rijksoverheid heeft beknibbeld op WMO en Jeugdzorg, en deze taken met minder budget naar gemeenten heeft overgeheveld, helpt niet mee, constateert PvdA-voorman Egbert Hofstra.

Valse start?

'Hoe verhoudt de RegioDeal zich ten opzichte van de negatieve effecten van de decentralisaties?', vraagt hij zich af. 'Die negatieve effecten hebben invloed, we staan er financieel niet goed voor als Stadskanaal en kan ervoor zorgen dat het effect van de RegioDeal ondersneeuwt. Is het dan geen valse start?'
Ook coalitiepartij VVD is kritisch, vooral als het over de rekensom qua overheadkosten gaat. 'In de presentatie wordt het percentage van 2,5 procent genoemd', stelt VVD-voorman Hans Klopstra. 'Dat terwijl er veertien werknemers zijn die in de uitvoeringsorganisatie Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan werken.' Klopstra becijfert dat de 'overheadkosten veel hoger komen te liggen: tussen de 1,5 en 2,5 miljoen euro.
Coalitiepartij CDA wil vooral weten welke euro's Stadskanaal uit de ruif kan plukken. 'Door alle bezuinigingen kunnen we als Stadskanaal veel ambities niet realiseren', zegt raadslid Aike Maarsingh. 'Hoeveel geld zit er in de pot voor Stadskanaal en kunnen we het geld voor die ambities gebruiken?'

Regionaal investeren

Programmamanager Tijmen Hordijk legt uit dat het geld voor de RegioDeal niet bedoeld is om specifiek voorzieningen in gemeenten overeind te houden. 'Er zal heus lokaal geïnvesteerd worden, maar het is vooral de bedoeling om regionaal te investeren. Den Haag gaat niet op projectniveau meekijken, we hebben zelf de ruimte om invulling te geven aan de investeringen.'