Omwonenden Ring Zuid willen duidelijkheid over eventuele verzakkingen

Impressie van de zuidelijke ringweg
Impressie van de zuidelijke ringweg © Aanpak Ring Zuid
Verschillende omwonenden van de zuidelijke ringweg in Groningen hebben kritiek op de manier waarop besluiten over de nieuwe weg genomen worden. Ook vrezen zij bij schade achter het net te vissen.
Dat staat in een brief aan de gemeenteraad van Groningen en leden van Provinciale Staten. De brief is een initiatief van actiegroep Groningen Verdient Beter. Verschillende omwonenden van de zuidelijke ringweg hebben de brief aan lokale en provinciale politici gestuurd.

Bewijslast bij Herepoort

In de brief staat dat er meer openheid moet komen over de plannen en dat omwonenden meer rechtszekerheid moeten krijgen. Zij vrezen schade aan hun woningen en willen dat de bewijslast daarvoor bij aannemerscombinatie Herepoort komt te liggen.
De omwonenden hebben bovendien weinig vertrouwen in de bouwmethode en het bemalingsadvies - aanpassingen in de grondwaterstand.

Meer onderzoek

‘Wij willen meer onderzoek’, zegt omwonende Mark Doeglas. ‘Waterschap Hunze en Aa’s staat op het punt de vergunning voor bronbemaling te verlenen. Als die verleend wordt, dan zijn wij als bewoners goed de lul als het misgaat.'
'Verzakkingen als gevolg van daling van het grondwater worden door geen enkele verzekering gedekt. Als het misgaat moeten we procederen. Het lijkt me zaak dat we dit voor willen zijn, anders komen we in ‘aardbevingsachtige’ toestanden terecht.’
...anders komen we in ‘aardbevingsachtige’ toestanden terecht
Mark Doeglas - omwonende Ring Zuid

Onafhankelijke derde

In de brief vragen omwonenden om het openbaar maken van stukken die dienen als onderbouwing van de plannen.
Verder willen ze dat er door een ‘onafhankelijke derde’ een risico-analyse wordt opgesteld. Daarin moeten alle risico’s en kansen van de bronbemaling tegen elkaar worden afgewogen. Die onafhankelijk deskundige zou ook moeten beoordelen of de risico's voldoende worden opgevangen in de plannen van combinatie Herepoort.