Bezoek nog niet welkom bij alle verpleeg- en verzorgingshuizen

Sinds maandag mogen verpleeg- en verzorgingshuizen weer beperkt bezoek toelaten. Maar een halve week later blijken nog lang niet alle zorginstellingen in onze provincie zover.

Soms tot grote frustratie van partners, kinderen en andere familieleden. Zo'n elf weken geleden, sinds de zorgcentra hun deuren hermetisch sloten voor de buitenwereld, zagen zij hun geliefde voor het laatst. Althans, zonder plexiglas wand of plastic scherm ertussen.

Bij sommige zorgcentra, bijvoorbeeld bij zorggroep Oosterlengte, wordt hun geduld extra op de proef gesteld. Daar is familie pas vanaf volgende week dinsdag weer welkom.

Tussen 25 mei en 15 juni mogen verpleeg- en verzorgingshuizen van het kabinet beginnen met het toelaten van één vaste bezoeker per bewoner. Voorwaarde is wel dat in de instelling geen corona heerst. Bovendien moeten de RIVM-richtlijnen worden nagevolgd.

Bij veel Groningse zorgcentra blijft het bezoek vooralsnog beperkt tot een halfuur of een uur per week. In een enkel geval mag een naaste tweemaal per week langskomen, zo blijkt uit een telefonische rondgang van RTV Noord.

Verschil bij Zorggroep Groningen

Verzorgingstehuis Innersdijk in Ten Boer beet meteen maandag het spits af. Dinsdag volgde Maartenshof in Stad, eveneens van Zorggroep Groningen. 'Het ging goed, mensen waren natuurlijk ontzettend blij om elkaar weer te zien', vertelt woordvoerder Kirsten Muntendam.

Bewoners op de andere twee locaties van Zorggroep Groningen, Bloemhof in Ten Boer en A.G. Wildervanck in Veendam, moeten nog een week langer geduld hebben. 'Dat zijn twee kleinere locaties. We willen eerst leren van onze ervaringen in Innersdijk en Maartenshof, voordat bewoners daar ook weer bezoek mogen ontvangen. Als alles goed gaat, gaan daar de deuren op 2 juni weer open.'

Strenge protocollen

Op beide locaties gelden wel strenge protocollen. Bezoekers zijn alleen welkom op afspraak en niet alle bewoners mogen bezoek ontvangen in hun eigen appartement. 'Als het bezoek door de leefruimte van iemand anders moet, dan kan het niet', vertelt Muntendam.

Ook moet de visite na dertig minuten weer zijn biezen pakken. Van tevoren moeten bovendien de handen worden gedesinfecteerd en krijgt het bezoek een mondkapje mee. ' Mensen hebben er wel begrip voor, ze zijn allang blij dat ze na zo'n lange periode weer op bezoek kunnen', aldus Muntendam.

Best spannend

De duizend bewoners van ZINN - verspreid over zes locaties in Groningen, Haren en Hoogezand - mogen vanaf woensdag weer bezoek ontvangen. Sinds maandag kunnen bezoekers hiervoor online een afspraak maken via een contactpersoon op de afdeling. Het bezoek blijft voorlopig beperkt tot één keer per week een halfuurtje. 'Maar van helemaal geen bezoek naar een halfuur is voor bewoners ook wel weer even wennen', relativeert woordvoerder Marloes Lok.

'We zijn blij voor de bewoners: iets van de normale situatie keert terug. Maar we vinden het ook spannend hoe het gaat verlopen. We voelen ons verantwoordelijk voor hun gezondheid en het moet wel goed gaan.' ZINN houdt de vinger daarom aan de pols. 'We gaan iedere dag evalueren en wisselen ervaringen uit via het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg (RONAZ), met de andere partners in de zorgketen.'

Ook ZINN neemt strenge maatregelen bij de deur. 'We stellen controlevragen aan bezoekers en meten hun temperatuur met infraroodthermometers. Dat zijn best heftige dingen. Maar het is nodig ter bescherming van onze bewoners, ons personeel en ook voor de bezoekers', aldus Lok.

Zonnehuisgroep: plan per locatie

De elf locaties van Zonnehuisgroep Noord - te vinden in het Westerkwartier, Noord- en Midden-Groningen - gaan vanaf donderdag weer open. Dat gebeurt gefaseerd. Per locatie wordt een plan gemaakt en bekeken hoe de uitbreiding van de bezoekregeling precies zijn beslag krijgt

'Dat heeft te maken met de verschillende doelgroepen. Bij onze Woonhavens voor mensen met dementie passen we de regels misschien anders toe dan bij een Zonnehuis waar mensen zelfstandig wonen. Ook de aard van het pand speelt mee: met een modern pand met brede gangen ga je anders om dan bij een oud pand met smalle gangen. Dat maatwerk kost extra tijd. Tot nu toe hebben we daar geen reacties op gekregen van bewoners of familieleden, men heeft wel begrip', legt woordvoerder Petra de Haan uit.

Mensen gaan elkaar toch knuffelen als ze elkaar zo lang niet hebben gezien. Heel menselijk, maar niet wenselijk
Petra de Haan - woordvoerder Zonnehuisgroep Noord

Regels overtreden

Sinds vorige week mochten bewoners en familieleden alweer gezamenlijk een rondje buitenshuis lopen. Dat pakte wisselend uit, vertelt De Haan. 'We zagen dat de regels werden overtreden. We hadden drie meter afstand houden als voorwaarde gesteld. Maar dat bleek in de praktijk toch moeilijk. Mensen gaan elkaar toch knuffelen als ze elkaar zo lang niet hebben gezien. Heel menselijk, maar niet wenselijk. Je praat toch over een kwetsbare groep mensen.'

Familieleden moeten van tevoren een afspraak maken en een vragenlijst beantwoorden. Bezoekers worden bij de poort niet getemperatuurd. 'Dat is schijnveiligheid', stelt De Haan. 'Je kunt ook corona hebben zonder dat je koorts hebt. We gaan er vanuit dat mensen eerlijk zijn en niet komen als ze gezondheidsklachten hebben.'

Dignis meet temperatuur wel

Bij de acht huizen van Dignis in Groningen wordt de lichaamstemperatuur van bezoekers wél gemeten, zegt medisch directeur Inge Pesch. 'Vrijwilligers vangen de bezoekers op met een poster dat we blij zijn dat ze er weer zijn. Vervolgens ontsmetten we hun handen en krijgen ze een mondkapje op. Als hun temperatuur hoger is dan 37.5, mogen ze niet naar binnen.'

Bij Dignis mogen bewoners vanaf vrijdag twee keer per week een uur lang een vaste bezoeker ontvangen. 'Cliënten zijn daar natuurlijk ontzettend blij mee en familie ook. Voor familieleden was het de afgelopen maanden soms zwaarder dan voor de bewoners zelf.' Voor bepaalde bewoners was de rust ook wel fijn, stelt ze. 'Sommige bewoners hebben er zelfs baat bij gehad.'

Kort voor Hemelvaart

Pesch begrijpt de kritiek van familieleden dat het na de kabinetsaankondiging van vorige week te lang duurt voordat ze daadwerkelijk op bezoek mogen komen. 'Maar er moesten nog verschillende dingen geregeld worden, we moesten overleg voeren met de directie, met het personeel en met familieleden. Ik vind dat we het nog aardig snel hebben gedaan.'

Daarbij kwam de kabinetsmededeling tamelijk onverwacht: 'Heel verpleeghuis-Nederland was verrast. Niet zozeer omdat we geen plannen klaar hadden liggen. Maar omdat we de aankondiging van het kabinet een week later hadden verwacht. Zo moest de pilot met de verruimde bezoekregeling (die in 26 verpleeghuizen werd gehouden, waaronder Van Julsingha in Delfzijl, red.) nog worden geëvalueerd.'

Ook Marloes Lok van ZINN wijst erop dat het kabinet de verruiming slechts twee dagen voor het lange hemelvaartsweekend aankondigde. 'Dit gaf niet veel ruimte om de plannen die we al hadden voorbereid, concreet te maken.'

Verruimen bezoekregeling

De acht zorgcentra van Meander in Oost-Groningen staan vanaf donderdag weer beperkt bezoek toe. De regeling kan per huis verschillen. 'Op sommige locaties mogen mensen bezoek ontvangen in hun eigen appartement, maar dat kan helaas niet overal', stelt woordvoerder Renate Weiland.

'Het kostte aardig wat voorbereiding om dit per locatie te bekijken. We zijn blij voor onze bewoners en hun familie dat ze nu weer - zij het beperkt - bezoek mogen ontvangen. We hopen dat het kabinet de maatregelen binnenkort verder kan verruimen.'

Als alles goed gaat, wordt een verdere verruiming per 15 juli voorzien. Waarschijnlijk mogen bewoners van zorgcentra dan in plaats van één familielid weer meerdere mensen op bezoek laten komen.

Negatieve reacties Oosterlengte

De zorgcentra van Oosterlengte in Oost-Groningen sluiten de rij en openen pas na het pinksterweekend - op 2 juni - weer hun deuren. Interim-bestuurder Erik Knoll geeft toe hierover behoorlijk wat negatieve reacties van bewoners en familieleden te hebben ontvangen.

'Dat begrijp ik goed, veel naasten willen het liefst zo snel mogelijk hun geliefde bezoeken. Maar voor ons was het een bewuste keuze: wij vinden het belangrijk dat alle tehuizen tegelijk open gaan, dan krijg je ook geen scheve gezichten. Daarbij: zo'n bezoekregeling optuigen vergt veel voorbereiding. We moeten voorzorgsmaatregelen nemen, roosters maken en daarvoor kon ik niet zomaar een batterij mensen vrijmaken. We willen het bovendien goed doen, want op coronabesmettingen zit niemand te wachten.'

Stichting De Hoven in Noord-Groningen komt later deze week met informatie over wanneer familieleden weer welkom zijn op haar zes locaties.

Lees ook:
- Zorgorganisaties wisselen ervaringen uit: Hoe kunnen we coronamaatregelen versoepelen?
- 'Ontroerend om te zien dat bewoners blij zijn om familie weer te kunnen omhelzen'
- Tevredenheid over versoepeling bezoekersregeling in verpleeghuizen, alleen 'afstand bewaren blijkt lastig'

Meer over dit onderwerp:
coronavirus zorg achtergrond Nieuws
Deel dit artikel:

Recent nieuws