Kustzone tussen Delfzijl en Termunterzijl op de schop

Groote Polder bij Borgsweer
Groote Polder bij Borgsweer © Google Streetview
De kustzone tussen Delfzijl en Termunterzijl wordt aangepakt. De provincie Groningen stelt daar 500.000 euro voor beschikbaar.
Het project Groote Polder maakt onderdeel uit van de plannen Eems-Dollard 2050 en de Groote Polder moet een soort 'natuurwal' worden tussen het industriegebied en het woongedeelte.

Natuurontwikkeling

'We zijn bezig met het gezond maken van de Eems Dollard en het mooier maken van het gebied', vertelt gedeputeerde Henk Staghouwer. 'Dit is ook weer zo'n project. De Groote Polder is bedoeld om er slib in op te vangen en we willen er natuur aanleggen.'
De 500.000 euro is bedoeld voor planvorming en uitvoering, zegt Staghouwer. 'In de Groote Polder willen we natuurontwikkeling laten plaatsvinden. Dat is fantastisch voor inwoners van Termunten en Termunterzijl. De bedoeling is dat er een buffer komt tussen de industrie en het woongebied. En als je daar dan ook nog kan recreëren, dat is natuurlijk fantastisch.'