Bewoners 'Smurfendorp' boos op wethouder

© RTV Noord/Steven Radersma
Bewoners van bungalowpark De Leine in Kropswolde zijn furieus op de gemeente Midden-Groningen die per 1 juni een eind wil maken aan de permanente bewoning van recreatiewoningen op het park.
In een brief aan de raad kondigde het gemeentebestuur donderdag aan dat mensen die er het hele jaar door wonen en daarvoor geen gedoogvergunning hebben, tot 1 juni volgend jaar de tijd krijgen om te verhuizen. Blijven ze er wonen, dan volgen sancties. Welke dat zijn en hoe er wordt gehandhaafd, moet het college nog bepalen.
De 44 woningeigenaren die in het verleden wel een gedoogbeschikking hebben gekregen, mogen wel blijven wonen op het park, dat in de volksmond ook wel het 'Smurfendorp' wordt genoemd.

Geen vertrouwen

Het bestuur van de bewonerscoöperatie van De Leine reageert boos op de brief van het college. Voorzitter Bert de Bey stelt dat de bewoners geen vertrouwen meer hebben in wethouder Jan Jakob Boersma.
Over zo'n brief wordt nooit gediscussieerd, over een voorstel wel
Bert de Bey - voorzitter bewonerscoöperatie
Volgens De Bey passeert de wethouder de gemeenteraad doordat het college de manier van handhaven gaat vaststellen. 'Dat betekent dat hierover niet meer wordt gediscussieerd in de raad. Bovendien beloofde Boersma eerder dat hij een raadsvoorstel zou sturen naar de gemeenteraad, terwijl hij nu met een raadsbrief komt. Over zo'n brief wordt nooit gediscussieerd, over een voorstel wel.'
Ook constateert De Bey dat Boersma een groot aantal argumenten en documenten die de bewoners hebben aangevoerd niet heeft meegenomen, terwijl hij dat wel had toegezegd. De voorzitter zegt daarnaast dat de wethouder landelijk beleid negeert om de transitie van recreatieparken naar permanent wonen mogelijk te maken.

'Volgens het boekje'

Wethouder Jan Jakob Boersma heeft een andere kijk op de zaak: 'In mijn beleving hebben we geen enkel document dat rechtstreeks verband had met de problematiek, er niet bij gedaan. Daar hebben we ook helemaal geen behoefte aan.'
Wel zegt hij dat bepaalde documenten niet zijn meegenomen, omdat ze volgens de wethouder niet relevant zijn voor de zaak. 'We hebben ook uitgelegd in de beantwoording naar de coöperatie waarom we ze niet hebben meegenomen', stelt hij.

Raadsbesluit

Volgens de wethouder is de brief van donderdag een herbevestiging van de afspraken die in 2017 zijn gemaakt in de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. 'Daar zaten wat dingen in die niet juridisch uitvoerbaar bleken te zijn. We hebben een traject gestart om alles tegen het licht te houden', zegt hij.
Nu dat traject is afgerond, kan het gemeentebestuur het raadsbesluit uit 2017 (gedeeltelijk) uitvoeren.
Volgens de wethouder moet er nog wel een reparatie plaatsvinden aan het bestemmingsplan waar de raad uiteindelijk iets van moet vinden.
Maar de kans bestaat dat de gemeenteraad er al eerder over gaat praten. Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond bleek dat meerdere partijen de behoefte hebben om te spreken over de raadsbrief die eerder die dag is verstuurd.

Schenden privacy

Niet alleen de handelswijze van de wethouder zit het bestuur van de bewonerscoöperatie niet lekker. Ook zou de gemeente de privacy van de bewoners met een gedoogbeschikking schenden. 'Zij staan met naam en toenaam in het bestemmingsplan vermeld. Dat kán niet!', aldus De Bey. Het bestuur overweegt melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bovendien klopt het raadsbesluit uit 2017 helemaal niet, vindt De Bey. Volgens hem is de gemeenteraad destijds niet goed geïnformeerd.
'De aanleiding toentertijd om permanent wonen niet toe te staan, was de geluidsbelasting op de gevel. Metingen hebben later aangetoond dat het geluid geen probleem is om permanent wonen te laten plaatsvinden in combinatie met horecabedrijf De Rietzoom', aldus de voorzitter van de bewonerscoöperatie.
Ik wil wel even zeggen dat ik het proces en het meedenken heel erg heb gewaardeerd
Jan Jakob Boersma - wethouder

Samenwerken

'Hoe een gemeente in een al 15 jaar lang lopend dossier zulke fouten kan maken, is voor ons onvoorstelbaar. Hoewel de gemeente opteert voor transparantie en zegt met burgers te willen samenwerken, blijkt daar in dit proces weinig van', merkt De Bey ook op.
Volgens wethouder Boersma is het duidelijk dat de twee partijen het inhoudelijk niet met elkaar eens zijn. Wel wil hij kwijt dat de samenwerking tijdens het traject volgens hem goed was: 'Dat De Bey boos is omdat wij een andere weg op gaan dan hij wil, dat snap ik. Maar ik wil wel even zeggen dat ik het proces en het meedenken heel erg heb gewaardeerd.'

Juridische stappen

De bewoners zijn van plan het er niet bij te laten zitten en overwegen juridische stappen te nemen. Ze gaan bovendien een brief sturen naar de minister van Milieu en Wonen.