Gemeente Groningen is nog niet helemaal van vliegveld Eelde af

De eerste vlucht van Arkefly vanuit Antalya landt op Groningen Airport Eelde
De eerste vlucht van Arkefly vanuit Antalya landt op Groningen Airport Eelde © ANP/Beeldbewerking RTV Noord
De gemeente Groningen is na de verkoop van de aandelen Groningen Airport Eelde nog niet van het meebetalen aan het vliegveld af. Bij een geldtekort voor het investeringsprogramma voor Eelde zullen de andere aandeelhouders bij de gemeente aankloppen.
Dat blijkt uit briefwisselingen tussen de provincies Groningen en Drenthe over de verkoop van de gemeentelijke aandelen in de luchthaven aan FB Oranjewoud Participaties. Die kocht begin maart voor 1 euro het pakket dat de stad had in Eelde. Daarmee werd de Friese investeringsmaatschappij voor 26 procent eigenaar van Groningen Airport Eelde.
Er ligt voor het vliegveld een investeringsplan van 46 miljoen euro voor tien jaar. Dit plan ‘lnternationale toegangspoort voor het Noorden’ is ruim twee jaar geleden vastgesteld om het vliegveld te moderniseren en nieuwe luchtverbindingen op te zetten. De gemeente Groningen heeft hiervoor een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarvan zal de gemeente na de verkoop van haar luchthavenaandelen nog 1,7 miljoen betalen.

Verdeelsleutel

Voorafgaand aan de aandelenverkoop wezen de provincies Groningen en Drenthe de stad erop dat de 6 miljoen veel minder is dan Groningen op grond haar aandeel in het vliegveld (26 procent) had moeten bijdragen. Wat de stad zou moeten betalen is bijna 12 miljoen.
Voor het geval er toch meer geld nodig is schrijven de provincies: ‘Wij en de andere aandeelhouders zullen bij de gemeente Groningen erop aandringen om de verdeelsleutel naar rato van (voormalig) aandelenbezit alsnog te hanteren’.
Van de nieuwe aandeelhouder FB Oranjewoud hoeven de vier overgebleven aandeelhouders, dat zijn de gemeenten Tynaarlo en Assen en de provincies Groningen en Drenthe, geen geld te verwachten. FB Oranjewoud liet na de aandelenoverdracht weten de financiële verplichtingen van de stad Groningen niet over te nemen en ook geen verdere investeringsverplichtingen te willen afspreken.

Geen verplichtingen

Dat hoeft FB Oranjewoud ook niet te doen, zoals blijkt uit het contract voor de aandelenverkoop dat woensdag via een WOB-verzoek openbaar werd. Daarin staat nadrukkelijk vermeld dat FB Oranjewoud aan geen enkele financiële verplichting gehouden is.
De Friese onderneming is ingestapt om ‘ondernemersvisie’ in te brengen bij de verdere ontwikkeling van Eelde, liet bestuursvoorzitter Jorrit Volkers van FB Oranjewoud eerder weten. FB Oranjewoud beheert de nalatenschap van de Friesland Bank. Die werd in 2012 verkocht aan de Rabobank waarna de stichting Friesland Bank, later omgedoopt tot FB Oranjewoud, een bruidsschat kreeg van geschat 126 miljoen euro.
Dat FB Oranjewoud een aandeel nam in Eelde was een verrassing. Voor het eerst neemt een Friese partij deel in het Vliegveld en het is eveneens voor het eerst dat een bedrijf mede-eigenaar is.

Geld verdienen

Helemaal duidelijk is het niet waarom de Friezen zijn ingestapt, vooral ook omdat ze zeggen niet mee te willen investeren. Geld verdienen met Eelde zit er ook niet in voor FB Oranjewoud, want het vliegveld lijdt al jaren verlies en dat verandert de komende jaren niet.
Wat ook opvalt in het koopcontract is dat FB Oranjewoud geen behoefte had aan een boekenonderzoek (due dilligence-onderzoek), iets dat gebruikelijk is bij een overname. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat koper met financiële lijken in de kast te maken krijgt.

Staatssteun

De aandelen die FB Oranjewoud heeft gekocht stonden voor 1 euro op de balans van de gemeente Groningen. De oorspronkelijke waarde ervan was ruim een miljoen. Dat de boekwaarde zoveel lager is dan de nominale waarde van de aandelen is niet raar, gezien de (verwachte) resultaten van het vliegveld.
Partijen stonden niet in de rij voor een overname
Gemeente Groningen
Toch zou volgens de partij Leefbaar Tynaarlo mogelijk sprake zijn van staatssteun. Wanneer een overheid verkoopt aan een particulier bedrijf moet de verkoopprijs marktconform zijn. Fractievoorzitter Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo wijst erop dat de WOZ-waarde van de gronden en gebouwen rond de 24 miljoen euro ligt.

Voordeel

Niettemin zal het lastig aan te tonen zijn dat de gemeente FB Oranjewoud een ongeoorloofd voordeel heeft geboden, zeggen deskundigen. Daarvoor moet namelijk ook worden gekeken naar de verwachte toekomstige opbrengsten van het vliegveld. Die zijn inderdaad niet rooskleurig.
Dat is ook wat de gemeente Groningen laat weten: ‘Partijen stonden niet in de rij voor een overname. Dat had alles te maken met de huidige staat van de onderneming. Daaruit kun je de conclusie trekken dat de aandelen zeker niet veel meer waard zijn dan de betaalde waarde.’