Startups blijven aankloppen voor hulp bij de NOM

Nadat de regeling voor hulp aan startups, scale-ups en vernieuwende mkb-ondernemers eind april werd ingesteld, stroomden de aanvragen binnen. Nog altijd druppelt het door bij de NOM. ‘Er is duidelijk behoefte aan de regeling.’

Tot nu toe hebben 75 noordelijke bedrijven bij de NOM aangeklopt voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze lening werd ingesteld nadat bleek dat veel van deze pas gestarte ondernemingen buiten de boot vielen bij andere regelingen in het steunpakket van de overheid.

Prins Constantijn

Het idee om ook wat voor de innovatieve starters te doen werd in gang gezet door startup-organisatie Techleap.nl onder leiding van prins Constantijn, het ministerie van EZK en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waarvan de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM er een is.

Bedrijven kunnen via de COL onder gunstige voorwaarden een lening krijgen vanaf 50 duizend euro. De NOM en andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen verstrekken ze. Omdat de behoefte groot bleek verhoogde het kabinet de eerste tranche van 100 miljoen euro een week geleden met nog eens 150 miljoen. Daar kwam deze week nog eens 50 miljoen bij.

Hausse aan aanvragen

‘Na de opening was er een hausse van aanvragen’, zegt manager finance Geert Buiter van de NOM. ‘Nu is het wat rustiger, maar nog altijd komen er dagelijks één of twee nieuwe verzoeken binnen.’

Bij de NOM is het hele team van de afdeling Investeren aan het werk gezet om de aanvragen binnen veertien dagen af te wikkelen. ‘We kunnen tempo maken’, zegt Buiter. ‘Vaak lukt het binnen een week.’

Buiter verwacht dat ook de komende maanden een beroep op de startup-steun zal worden gedaan. ‘Veel bedrijven denken dat ze het wel enkele maanden kunnen uithouden, maar komen dan mogelijk toch in moeilijkheden en doen dan alsnog een aanvraag.’

Dossier niet compleet

Van de 75 aanvragen die de NOM kreeg zijn tot nu toe 25 toegekend, bij elkaar gaat dat om een een bedrag van 5,2 miljoen euro. Elf financieringsverzoeken (4,9 miljoen euro) heeft de NOM nog in behandeling. Er ligt nog een stapeltje op het bureau waarvan het dossier niet compleet is en een aantal bedrijven trok de aanvraag in.

Nu is het wat rustiger, maar nog altijd komen er dagelijks één of twee nieuwe verzoeken binnen
Geert Buiter

Afwijzingen waren er ook. Meestal wordt de overbruggingslening niet toegekend omdat het een bedrijf betreft uit een sector die niet voor de Corona-OverbruggingsLening in aanmerking komt, zoals de horeca en de retail, legt Buiter uit. Ook bedrijven die een kredietprocedure hebben lopen bij een bank komen niet voor een COL in aanmerking.

Iets meer dan een derde van de noordelijke aanvragers is een Gronings bedrijf. Niet zo vreemd, volgens Buiter, gezien het betrekkelijk grote aantal startups en ict-bedrijven in vooral de stad Groningen. Het gemiddelde leenbedrag ligt rond de 250 duizend euro.

Tekort aan cash

Het geld van de COL wordt veelal ingezet om een tekort aan kasgeld te dekken, weet Buiter. Vaak omdat omzet is weggevallen en de vaste lasten zoals huur gewoon doorlopen. ‘Wat je ook veel ziet bij starters en scale-ups is dat ze gesprekken voerden met investeerders, maar dat die financiers het nu even aankijken en het geld op zak houden.’ Vooral wanneer een bedrijf snel groeit kan dat tot een acuut gebrek aan liquiditeit leiden.

‘We zijn blij met het succes van de regeling en dat we ondernemers kunnen helpen', aldus Buiter. 'Er is aantoonbaar behoefte aan de regeling.’

COL en TOPSS

Landelijk hebben ruim 1500 bedrijven een beroep op de Corona-Overbruggingslening gedaan. Het gemiddelde leenbedrag is 356 duizend euro. Bij elkaar is er voor meer dan een half miljard (540 miljoen) euro aan leningen aangevraagd. Zes van de tien aanvragers (58 procent) is een startup.

Naast de COL is er ook nog de TOPSS, het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups. Dit is voor leningen boven de 2 miljoen. Uitvoering hiervan ligt niet bij de NOM.

Lees ook:
- Alles over de coronacrisis

Deel dit artikel:

Recent nieuws