Gasbesluit onder de loep bij Raad van State: 'Hopelijk de laatste keer'

Een gaswinningslocatie van de NAM in Zeerijp
Een gaswinningslocatie van de NAM in Zeerijp © Jos Schuurman/FPS
De Raad van State buigt zich dinsdag over het gasbesluit van minister Eric Wiebes voor het gasjaar 2019-2020. 'We willen laten horen dat we het niet het besluit eens zijn, met name met de argumenten waarop het besluit gebaseerd is', zegt bestuurslid Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging.
'Wij vinden het belangrijk om toch weer onze stem te laten horen', aldus Fossen. Hij vertegenwoordigt een van de twaalf partijen die bezwaar hebben gemaakt. De provincie, gemeente en Veiligheidsregio zijn er, in tegenstelling tot vorig jaar, niet bij.

Jammer

'Het was mooi geweest als ze er hadden gestaan. Maar het is hun eigen keuze. Wij vinden dat principiële punten toch aan de orde moeten komen. Daar kan een ander een andere keus in maken. Ik vind het jammer.'
Inzet van het bezwaar is een harder besluit, waarbij er maar één uitkomst kan zijn. 'One way out, geen weg terug', zoals Fossen het verwoordt. 'Laten we hopen dat we hier voor de laatste keer zijn. Ik heb vertrouwen in de zitting en dat we op punten gelijk zullen krijgen.'