Pekela wil Pekela blijven en kiest voor zelfstandigheid

Politiek Pekela heeft gesproken. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat Pekela in elk geval de komende jaren een zelfstandige gemeente blijft.

Het is een opvallende keuze. De SP en PVV waren altijd openlijk tegenstander van het herindelen van Pekela, maar die partijen kregen dinsdagavond plots bijval van de PvdA, het CDA en GroenLinks.

Belangrijk besluit
Er zat behoorlijk veel druk op de beslissing. Pekela werkt op dit moment nog ambtelijk samen met de gemeente Veendam. Zij delen de ambtelijke organisatie De Kompanjie. Maar Veendam heeft eind vorig jaar besloten dat zij de ambtelijke samenwerking met Pekela niet wil voortzetten. Dat betekent dat op 1 januari 2021 de stekker uit de Kompanjie wordt getrokken.

Bij de Kompanjie werken ongeveer 320 mensen. Hoe Veendam en Pekela de ontbinding exact vormgeven, moet nog besproken worden.

Zelfstandig blijven
De Pekelder politiek moest dinsdagavond bepalen welke kant de gemeente op gaat. Daarvoor kon gekozen worden uit drie opties: volledig herindelen met Veendam, een dienstverleningsovereenkomst met Veendam - waarbij Pekela producten en diensten inkoopt bij Veendam - of zelfstandig blijven.

De keuze viel dus op de laatste optie. Daarbij benadrukken alle politieke partijen dat het wel een moeilijke opgave wordt om zelfstandig te blijven.

Moeilijke opgave
In een rapport van de gemeente Pekela staat onder andere: ‘De vragen worden steeds complexer en het is moeilijk om consistent over voldoende capaciteit en kwaliteit te beschikken.’ Pekela zal ook een eigen ambtelijk apparaat moeten opzetten, aangezien de samenwerking met Veendam opgeheven wordt.

Daarbij is Pekela kwetsbaar. De gemeente heeft berekend dat het een jaarlijks tekort op de jeugdzorg heeft van 1,5 miljoen euro per jaar. Intussen heeft de gemeente nog vijf miljoen euro in de algemene reserve.

CDA-voorman Dick Berghuis verwoordde de opgave met de woorden: ‘Wij zijn Pekelders en wij kunnen vechten. In de ring zijn wij heel wat waard.’

Melding bij officier
Tijdens de discussie over de herindeling werd nog een voorstel van de PVV aangenomen. Het Dagblad van het Noorden wist hand te leggen op geheime documenten over de herindeling, terwijl betrokken partijen met elkaar hadden afgesproken dat de informatie strikt vertrouwelijk is.

De PVV wil dat burgemeester Jaap Kuin hierover een melding doet bij de officier van justitie. Daar wordt gehoor aan gegeven. ‘Dit is een strafbaar feit, dat mag niet gebeuren’, zegt PVV-voorman Arthur van Dooren.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Recent nieuws