Corporaties doen te weinig aan isolatie oude woning

GRONINGEN - Groninger corporaties doen weinig aan het isoleren van oudere woningen, zo blijkt uit een rapportage van het ministerie van VROM. Het gaat onder meer om het vernieuwen van verwarmingsketels of het aanbrengen van dubbel glas.
In vergelijking tot andere provincies doet Groningen het bij nieuwbouwwoningen goed. Maar bij oudere woningen, die toch al slecht geïsoleerd zijn en dus niet bepaald energiezuinig, wordt in Groningen 'opvallend weinig' gedaan, vindt VROM.
Het Informatiepunt Duurzaam Bouwen in Groningen ziet ook dat de aandacht voor de bestaande bouw te wensen overlaat. Volgens coördinator Paul Tameling van het informatiepunt is de aanpak van de bestaande bouw mogelijk lange tijd geen prioriteit geweest, omdat corporaties met een inhaalslag bezig waren in de nieuwbouw. Hij vindt het echter nu wel hoog tijd dat corporaties aan de slag gaan met het isoleren van oudere woningen.