'Zonder vertrouwen tussen baas en personeel lukt thuiswerken niet'

Werkgever en personeel staan met al het thuiswerken op een afstand van elkaar. Dat werkt alleen wanneer baas en werknemer elkaar vertrouwen. Personeelsdeskundige Anneke Hemmen heeft een paar adviezen over hoe je onderling vertrouwen kunt versterken.

Thuiswerken is een blijvertje. De terughoudendheid die er was is grotendeels weggevallen nu blijkt dat thuiswerkers productiever zijn dan verwacht. Sommige werkgevers zijn er zelfs zo tevreden over dat ze hun kantoor maar hebben opgezegd.

Toch zijn zorgen over de afwezigheid van werknemers op kantoor niet helemaal weggesmolten. Er zijn werkgevers die het nog altijd lastig vinden hun werknemers thuis te laten werken. Niet alleen omdat het werk er zich niet voor leent, maar ook omdat inzicht in het werkgedrag ontbreekt.

Vertrouwen voorspellen

Wanneer je als ondernemer een cultuur hebt opgebouwd waarin vertrouwen de basis is, dan zul je minder zorgen hebben over de vraag of je werknemers wel echt aan het werk zijn. Er is namelijk een aantal voorspellers van vertrouwen.

De eerste is betrokkenheid. Werknemers voelen zich betrokken bij de organisatie wanneer zij mogen meedenken en worden benaderd voor alles wat er in de organisatie gebeurt. Vaak zijn ze ook actief in de organisatie.

Een andere voorspeller van vertrouwen is de beslissingsvrijheid van medewerkers. Het gaat dan om de ruimte die werknemers krijgen om te beslissen over hun werk.

Een organisatie heeft een sterke cultuur wanneer die door iedereen wordt gedragen
Anneke Hemmen

Wanneer je als ondernemer altijd sterk richtinggevend en misschien zelfs dominant leiderschap hebt getoond dan zal een werknemer minder geneigd zijn nu ineens mee te denken over de inrichting van het werk.

Als derde voorspeller noem ik openheid. Dat is: transparant communiceren van informatie, meningen en feiten. Wanneer je altijd al open communiceerde dan betaalt zich dat nu uit.

Bovengenoemde punten zijn belangrijke pijlers voor een sterke cultuur waarin vertrouwen gedijt en thuiswerken kan floreren.

Sterke cultuur

Een organisatie heeft een sterke cultuur wanneer die door iedereen wordt gedragen. Cultuur wordt mede bepaald door een duidelijke visie, doel en waarden. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf in zowel goede als minder goede tijden betere kansen heeft overeind te blijven.

Uiteraard dienen de werknemers op de hoogte te zijn van de visie, het doel en de waarden die je belangrijk vindt. Zij zijn immers degenen die deze doelen en waarden moeten gaan behalen en naleven.

Erbij horen

Hoe sterker de cultuur van de organisatie is, des te meer werknemers het gevoel zullen hebben erbij te willen horen. De betrokkenheid van de werknemers houdt dan simpelweg niet op bij de voordeur van het bedrijfspand.

In deze crisistijd ben je als ondernemer enorm gebaat bij een sterke cultuur. Dit zorgt ervoor dat het werkgedrag en daarmee de productiviteit niet heel sterk zal verminderen.

Wat nu telt

Transparantie en openheid zijn juist nu van groot belang. Daarmee hou je de productiviteit van je – thuiswerkende – mensen op niveau. Juist nu 'het slecht gaat' telt openheid en eerlijkheid. Wanneer je echt onderling vertrouwen wilt, dan dien je niet alleen in goede tijden toegang tot alle informatie te geven en snel te communiceren.

Dus geen vergaderingen meer achter gesloten deuren. Investeer juist nu in het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers. Leer ze omgaan met zoiets als videovergaderen.

Dit betekent ook dat je als ondernemer of als management kwetsbaarheid toont. Je mag toegeven dat jij het ook even niet weet, dat je baalt omdat het niet goed gaat en dat je laat zien dat ook jij afhankelijk bent van de ander.

Op zoek naar vertrouwen

Laten we als ondernemers, leiders en werknemers op zoek gaan naar vertrouwen. Dat is in deze crisistijd nodig. Wees als werkgever creatief, zorg voor een sterke cultuur en blijf transparant communiceren.

Mijn tips voor wie wil werken aan vertrouwen:

  • Zorg dat werknemers weten wat je visie is, wat het doel is en welke waarden belangrijk zijn binnen de organisatie
  • Wees transparant en open in de communicatie
  • Stel je als leidinggevende kwetsbaar op. Ook voor jou is dit tijdperk nieuw
  • Geef complimenten. Let er wel op dat ze gemeend en terecht zijn. Anders verliezen ze hun kracht.

Anneke Hemmen heeft een adviesbureau voor loopbaanmanagement.

Meer over dit onderwerp:
economie Nieuws expertblog GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws