JS tegen Chinese lampions op Martinitoren

GRONINGEN - De jongerenafdeling van de PvdA in Groningen, de JS, wil niet dat de Martinitoren wordt behangen met Chinese lampions.
Een Chinese kunstenaar gaat d'Olle Grieze eind april versieren met tachtigduizend lampions. Het project is een onderdeel van 'Go China', een grote tentoonstelling in het Groninger Museum over Chinese kunst.
De JS vindt dat de Martinitoren niet bij het project betrokken mag worden, omdat China op grote schaal mensenrechten schendt.