Waddeneilanden: 38 miljoen euro nodig om coronaschade te compenseren

Lege straat op Schiermonnikoog
Lege straat op Schiermonnikoog © Steven Radersma/RTV Noord
De Waddeneilanden vragen in een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken om 38 miljoen euro. De financiële steun zou nodig zijn, omdat de eilanden door de coronacrisis harder zijn geraakt dan andere regio's in ons land.
De reden is de 'eenzijdige economische structuur van de eilanden. Met meer dan vijf miljoen toeristen per jaar op in totaal 25.000 inwoners zijn vrijwel de gehele economie en de gemeentelijke financiën direct of indirect afhankelijk van het toerisme', staat in de brief.

Helft minder toeristen

Het samenwerkingsverband waarin de Waddeneilanden verenigd zijn, verwacht dit jaar een halvering van het aantal toeristen. Bovendien kunnen de veerboten de helft minder toeristen vervoeren, waardoor ook voor de langere tijd 'forse lagere aantallen toeristen' worden verwacht.
'Er zal op korte termijn geïnvesteerd moeten worden in extra afvaarten en in de aanpassingen van de veerboten en het busvervoer op de eilanden' om aan de verplichte anderhalve meter te kunnen voldoen.

Leegloop

Volgens de eilanden komt ook de leefbaarheid op de eilanden in gevaar, doordat bedrijven failliet gaan en gezinnen naar de vaste wal vertrekken. 'Scholen, huisartsen en overige zorgvoorzieningen worden daardoor in hun voortbestaan bedreigd.'

Kwijtschelding

Voor de korte termijn vraagt het samenwerkingsverband uitstel of kwijtschelding van heffingen voor getroffen bedrijven, financiële ondersteuning voor het inrichten van de verplichte anderhalvemetereconomie en compensatie van gederfde inkomsten voor de gemeenten. 'Voor 2020 komt dit neer op een totaal van 20 miljoen euro.'

Sterkere economie

Op de lange termijn willen de Waddeneilanden 'vernieuwing en verbreding van de economieën van de eilanden, zodat de extreme afhankelijkheid van het toerisme vermindert.' Daarvoor zou al een pakket maatregelen klaar liggen. De eilanden vragen het Rijk daarvoor 14 miljoen euro beschikbaar te stellen vanaf 2021. Een extra investering van 4 miljoen euro is nodig om ondernemers en kennisinstellingen nieuwe, innovatieve concepten te laten ontwikkelen waardoor de waddeneconomie verder kan versterken. Te denken valt dan aan duurzaam vervoer op de eilanden en mogelijkheden om op afstand vanaf een eiland te werken.