'Hoezo Den Haag? Er gaat niets boven Groningen!'

Het koffertje met daarin traditiegetrouw de begroting voor het nieuwe regeringsbeleid
Het koffertje met daarin traditiegetrouw de begroting voor het nieuwe regeringsbeleid © Fotobewerking RTV Noord
Sociaal geograaf Floor Milikowski concludeert dat het Rijk bewust in heeft gezet op de economische groei van de Randstad ten koste van gebieden als de omgeving van Delfzijl. Is het te makkelijk om naar Den Haag te wijzen, Beter Weters? Of heeft Milikowski gelijk?

Pyrrusoverwinning

'Ja, in bepaalde mate heeft ze wel gelijk. Een paar voorbeelden. De kabinetten in de jaren '70 en '80 wilden de spreiding van de Rijksdiensten. Compensatie voor de gesloten mijnen, de verloren textielnijverheid en de strokarton. Die spreiding is deels mislukt. De spreiding van de PTT kon nog slechts door een motie afgedwongen worden. Het was slechts een pyrrusoverwinning.

'Eenheid bij gemeenten'

'Al snel vertrok de centrale directie weer terug naar Den Haag. En nam 600 (!) van de 2.200 te spreiden banen mee. Andere beloftes strandden. Zoals de supersnelle lijn naar het Westen. Wat te doen? De noordoostelijke overheden moeten minder elkaars tegenstrevers willen zijn. We kennen het verhaal van de nieuwe weg tussen Winsum en Stad. Deze kwam er nooit. Het Rijksgeld, 65 miljoen, was er zeker. Eenheid bij de gemeenten niet.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid in de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad

Al langer bekend

'Dat gebieden aan de rand van Nederland minder mogelijkheden hebben/krijgen dan de Randstad is al veel langer bekend. Daar wonen de meeste mensen. Daar wordt veel geld verdiend. In het Noorden en Zuiden van het land is het veel prettiger wonen en werken. Je woont er veel goedkoper en het verkeer is er veel aantrekkelijker.'

Niet de zielepiet uithangen

'Natuurlijk moeten we blijven wijzen op de verantwoordelijkheid van Den Haag voor deze regio’s, maar ik ben een groot tegenstander van de zielenpiet uithangen. Laat duidelijk zien waar we groot in zijn en nog groter kunnen worden en dan zal door de enorme druk op de Randstad het oog echt weer op ons vallen. Laten we beginnen met de snelle ontsluiting van de noordelijke regio. Blijf daarop hameren. Den Haag - Groningen is nog steeds veel verder dan Groningen - Den Haag.'
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie

'Geen verrekijker nodig'

Durf, geloof in eigen kracht en eigenzinnigheid hebben we nodig, geen verrekijker. Calimerogedrag leidt tot niets, gewoon doen waar je goed in bent. De overheid - let wel - zijn we zelf; dat heet democratie. Dus niet kijken naar de verre verte Den Haag. Hier liggen de kansen voor een snelle energietransitie, voor innovatie, een ander landbouwbeleid enzovoort. Het is gemakkelijk met vingertjes naar Den Haag te wijzen en verder niets te doen.'

'Er gaat niets boven Groningen'

Je moet uiteraard wel anders willen, anders denken, ómdenken. Maak van de vele sterke kanten die deze regio kenmerken je uitgangspunt, je éígen uitgangspunt, wacht niet langer tot anderen je een keer komen helpen. Dan heb je de slag bij voorbaat verloren. Hoezo: Den Haag? Er gaat niets boven Groningen zul je bedoelen. En dat meen ik ook nog!'
Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt

'Doorgeschoten'

'Zoals meer beleid dat is ingegeven door marktdenken, is ook het economisch beleid doorgeschoten naar een onbevredigende aanpak. Kansrijke, sterke regio’s en sectoren extra stimuleren is ook paradoxaal: als ze werkelijk sterk zijn komen ze uit zichzelf immers ook een eind. De overheid zou weer opnieuw het streven moeten hebben tot een evenwichtige verdeling van welvaart over het land te komen. Dat was het beleid tot aan de jaren negentig van de vorige eeuw. De spreiding van de rijksdiensten maakte er een onderdeel van uit. Zonder de komst van de PTT, later KPN, naar Groningen was er hier nooit zo’n sterke ICT-sector geweest als er nu is.'

Randstad - Groningen - Hamburg

'Intussen is de druk op de Randstad zo hoog opgelopen dat je er van buitenaf vrijwel niet meer aan te pas komt. Een extra reden om opnieuw naar een evenwichtige economische ontwikkeling toe te werken. Een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Hamburg via Groningen hoort daar bij.'
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen