Wijk- en buurtcentra in Groningen lopen tienduizenden euro's mis

Buurtcentrum Poortershoes
Buurtcentrum Poortershoes © Google Streetview
Bijna alle wijk- en buurtcentra in de gemeente Groningen hebben inkomsten verloren door de coronacrisis. Het gaat in sommige gevallen om tienduizenden euro's.
Dat blijkt uit een enquête van het Buurtcentra Besturen en Overleg Groningen (BBOG). Het BBOG verzond de enquête naar alle negentien buurt- en wijkcentra in de gemeente, achttien daarvan hebben de enquête ingevuld.
'Wat kan je doen? De verwarming lager zetten, beknibbelen op allerlei abonnementen die je hebt, beknibbelen op schoonmaakkosten', zegt BBOG-voorzitter Jouke de Jong over de mogelijkheden te besparen. 'Maar dat weegt vaak toch niet op tegen het gebrek aan inkomsten.'

Bedragen

De bedragen die de centra mislopen variëren van 1700 euro (Wijkcentrum Selwerd De Berk) tot 25.000 euro (Poortershoes). Vijftien van de achttien centra hebben aangegeven dat ze maatregelen hebben moeten nemen om de kosten te laten dalen. Veel accommodaties geven aan dat ze vooral de kachel lager hebben gezet om de kosten te besparen. Ook geeft een enkeling aan dat ze geen bijdrage meer leveren aan het wijkfeest.
Bijna de helft van de centra geeft aan dat ze initiatieven hebben opgezet om andere mensen en organisaties te helpen in coronatijd. Nog eens twintig procent geeft aan vooral ondersteuning te hebben geboden aan anderen.

(Deels) weer open

Van de achttien respondenten zegt negen op 1 juni weer activiteiten te gaan organiseren. Van de andere negen openen enkelen en alleen hun deuren voor vaste gebruikers.
Een derde van de centra heeft aangegeven financiële steun nodig te hebben. Weer een derde denkt voldoende te hebben aan ondersteuning door kennis of advies. Bijna dertig procent geeft aan geen of andere hulp nodig te hebben. De overige acht procent zoekt voornamelijk extra vrijwilligers.