Cultuur in coronatijd: wat te doen met achttien miljoen?

Beeld uit een eerdere voorstelling van het NNT
Beeld uit een eerdere voorstelling van het NNT © NNT
Ze zijn er bij het Noord-Nederlands Toneel (NNT) en dansgezelschap Club Guy & Roni maar wat blij mee. De komende vier jaar kan deze Groningse artistieke twee-eenheid rekenen op een rijkssubsidie van in totaal 18 miljoen euro. Genoeg om de ambities waar te maken, maar dat coronavirus…
Het NNT en Club Guy & Roni werken al jaren heel nauw samen. Hun voorstellingen bevatten alle elementen van de moderne podiumkunsten: muziek, dans, theater. In vaktaal: crossover theater. Van de bovenste plank, naar het oordeel van de Raad voor Cultuur.
Dit landelijke adviesorgaan van de regering maakte donderdag bekend welke cultuurinstellingen de komende vier jaar kunnen rekenen op een bijdrage. Terzijde: het is een advies, maar wel zwaarwegend. Normaal gesproken wordt het overgenomen door het kabinet.
Uit de toelichting bij het subsidieadvies blijkt dat de Raad zeer te spreken is over het artistieke niveau, de ambities en de financiële huishouding van het NNT en Club Guy & Roni. Bovendien geven ze blijk van goed werkgeverschap. Deze en andere criteria vormen de basis waarop de raad wel of niet een subsidieaanvraag inwilligt.
Andere gerenommeerde gezelschappen vangen bot, maar het NNT en Club Guy & Roni krijgen het volle pond. Harmen van der Hoek, de zakelijk directeur van beide gezelschappen, is ermee in zijn nopjes.

Gefeliciteerd!

'Dankjewel. Sinds de bekendmaking van het advies staat mijn telefoon roodgloeiend. Ik krijg felicitaties uit het hele land. We waren gisteravond in alle staten, dus we hebben het wel even gevierd. Voor zover dat kan in deze coronatijd.'

Had u het verwacht?

'Ik had er in elk geval heel erg op gehoopt, maar dat het zo positief uitvalt, durf je vooraf niet te verwachten.'

Wat kunt u met het geld?

'Het zorgt voor rust. Heel veel dansers, acteurs, schrijvers, technici, met wie we werken, zijn freelancers. Die kunnen we de komende jaren zekerheid bieden. Daardoor kunnen we nog betere en grotere voorstellingen maken, met meer makers en kunstenaars dan tot nu toe. We willen voorstellingen met nog meer impact maken, die er toe doen.'

Andere gerenommeerde gezelschappen, zoals als het Rotterdamse Scapino Ballet, vallen deze keer buiten de boot. Merkt u iets van jaloezie?

'Nee, helemaal niet. Daar is geen sprake van. Maar het is wel zo dat we te maken hebben met een bikkelhard systeem. Waar de een wint, verliest de ander. Dat moet anders.'

Als u zou worden gevraagd om van die achttien miljoen een deel in te leveren om een ander gezelschap in de benen te houden, zou u dat dan doen?

'Gelukkig hoef ik daar niet over te beslissen. Maar ik vind dat we dit niet onderling moeten oplossen. Eigenlijk vinden we met zijn allen dat er meer geld naar de cultuursector moet. Juist in deze tijd, waar cultuur misschien wel belangrijker is dan ooit.'

In hoeverre gooit het coronavirus roet in het eten als het gaat om het waarmaken van uw ambities?

'Op dit moment richten we ons op ons online platform, waarop we voorstellingen laten zien. Die trekken soms wel meer dan duizend bezoekers. Daar verdienen we niets aan, maar dat doen we om zichtbaar te blijven voor ons publiek. De kosten die we maken vanwege het coronavirus betalen we uit de subsidie voor dit jaar.'
'Overigens vallen die ook wel weer mee. De kosten voor onze tournees betalen we normaal uit onze publieksinkomsten. Die hebben we nu niet, maar op tournee gaan is nu ook niet mogelijk. Dat bespaart weer wat.'

Maar niemand weet hoe lang dit gaat duren. Denkt u al na over alternatieve scenario’s voor de komende jaren?

'We hopen dat we volgend jaar weer voorstellingen kunnen maken voor tenminste een paar honderd bezoekers. Misschien nog niet voor volle zalen, maar in elk geval meer dan er nu mogelijk is. Het hangt ook van de zaal af, natuurlijk. Maar we kunnen niet verder dan een half jaar vooruitkijken. Dat hebben we ook landelijk als sector afgesproken.'

Overweegt u ook een voorstelling te maken met het coronavirus als thema?

'We zijn nu bezig met een voorstelling voor komend najaar in De Oosterpoort. De bedoeling is dat die zich in meerdere zalen afspeelt. Het publiek kan zich dan van zaal naar zaal verplaatsen, uiteraard onder begeleiding. De gangen daar zijn breed genoeg.'
'Het zal niet specifiek over corona gaan, maar wel over de wereld van nu. Hoe moeten we daar als mensen mee omgaan? De vraag hoe de wereld na corona eruit zal zien, speelt zich ongetwijfeld al in heel veel hoofden af, ook bij kunstenaars en makers. Ik denk dat een groot aantal voorstellingen daar een bijdrage aan zal leveren.'

Corona beïnvloedt de kunst en omgekeerd.

'Zeker.'