Delfzijlsters moeten loten voor populaire nieuwbouwplekken

Hier worden de nieuwbouwwoningen gerealiseerd
Hier worden de nieuwbouwwoningen gerealiseerd © Gemeente Delfzijl
Waar decennialang huizen zijn gesloopt, worden de komende jaren ruim zeshonderd woningen gebouwd. Delfzijl staat aan de vooravond van een verandering die volgens burgemeester Gerard Beukema 'ondelfzijls' is.
Alleen al het feit dat inwoners moeten loten voor populaire kavels, is volstrekt nieuw in de havenstad.

Alternatief voor woonbeurs

De toekomstige bewoners komen voornamelijk uit de Zandplatenbuurt Noord, waar 527 huizen tegen de vlakte moeten vanwege de versterking. Het gaat om 386 huurwoningen van Acantus en 141 koopwoningen.
De bewoners zouden dit weekend tijdens een beurs in de Brede School Noord meer informatie krijgen over de nieuwbouwlocaties, meer dan twintig, maar die kan vanwege het coronavirus niet doorgaan. Bij de kavels staan daarom nu borden met tekeningen en informatie.
Burgemeester Gerard Beukema wijst een woning aan in de Zandplatenbuurt Noord
Burgemeester Gerard Beukema wijst een woning aan in de Zandplatenbuurt Noord © Martin Drent/RTV Noord

Noodgedwongen verhuizing

'Deze ontwikkeling geeft een enorme dynamiek in Delfzijl, waar jarenlang de woningbouw heeft stilgestaan', zegt Beukema. Met name in de wijk Delfzijl Noord, waar de Zandplatenbuurt onderdeel van is, waren enkele decennia terug herstructureringsprojecten met de sloop en nieuwbouw van honderden huizen.
Ik had eigenlijk wel gedacht dat ik hier oud zou worden
Wim Baars - buurtbewoner
Eén van de bewoners die daar opnieuw mee te maken krijgt, is Wim Baars, oud-voorzitter van de Belangenvereniging Versterking Zandplatenbuurt (BVZ). Hij woont nu bijna vijftig jaar in hetzelfde huis en moet straks gedwongen verhuizen.
'Dan moet je wel iets achterlaten', zegt Baars, die er zichtbaar moeite mee heeft. 'Ik had eigenlijk wel gedacht dat ik hier oud zou worden, maar nu moet je je toch weer opnieuw installeren. Nieuwe buren waarschijnlijk, alles wordt anders. Je bent er elke dag mee bezig.'

Fietstochten

Die impact ziet ook Bonne van der Kooi, de nieuwe BVZ-voorzitter die momenteel in Assen woont. 'Dat we de woonbeurs niet kunnen organiseren, is voor ons een hele handicap. We hopen een paar keer een fietstocht te kunnen houden langs alle locaties om meer over de ontwikkelingen te kunnen vertellen.'
Volgens Beukema zijn met name de nieuwbouwwoningen en appartementen in de wijk Kwelderland populair. De burgemeester verwacht dat daar loting voor nodig is, waar inmiddels al een notaris voor is aangesteld. Voor 22 juni moeten geïnteresseerden zich melden.
Directeur Anita Tijsma (Acantus), bewoner Wim Baars en burgemeester Beukema bij één van de nieuwbouwlocaties in Delfzijl
Directeur Anita Tijsma (Acantus), bewoner Wim Baars en burgemeester Beukema bij één van de nieuwbouwlocaties in Delfzijl © Martin Drent/RTV Noord
Ook voor huurwoningen kan het zijn dat er geloot moet worden, al verwacht directeur Anita Tijsma van woningcorporatie Acantus dat het mee zal vallen: 'De afgelopen periode hebben we al met de bewoners gesproken en in kaart gebracht wat hun wensen zijn. Dat laten we aansluiten op de nieuwbouw.'

'Gouden ontwikkeling'

Beukema ziet daarin kansen en spreekt van een 'gouden ontwikkeling' voor Delfzijl: 'We hebben veel eengezinswoningen uit de jaren zestig en zeventig waar nu alleenstaanden en ouderen in wonen. Zij willen niet meer zo'n groot huis met meerdere verdiepingen. Door deze transitie wordt ons woningaanbod eigentijdser en staat het er een stuk beter voor dan nu het geval is.'
Uiterlijk in 2024 moeten alle bewoners uit de Zandplatenbuurt Noord zijn verhuisd. Voor het zuidelijke gedeelte, waar 337 soortgelijke woningen staan, moet deze maand duidelijkheid komen.
De gemeente Delfzijl en Acantus willen ook sloop en nieuwbouw voor dat gedeelte van de wijk en hebben inmiddels een plan ingediend bij ministers Wiebes en Ollongren. Voor 1 juli moeten ook die bewoners weten waar zij aan toe zijn.

In Delfzijl blijven

Volgens Beukema willen verreweg de meeste mensen in Delfzijl blijven wonen. 'Sommigen moeten om dringende redenen verhuizen vanwege werk of de verhuizing naar een verpleeghuis. In enkele gevallen heeft de gemeente een woning gekocht. Maar de meesten willen graag een nieuwe woning hier in Delfzijl.'