Symbolische eerste steen voor nieuw gemaal bij Lettelbert

Gedeputeerde Henk Staghouwer en waterschapsbestuurder Paul Tameling slaan de eerste 'paal'
Gedeputeerde Henk Staghouwer en waterschapsbestuurder Paul Tameling slaan de eerste 'paal' © Jan Been/RTV Noord
Bij Lettelbert is maandag symbolisch begonnen met de bouw van een nieuw gemaal.
Het gemaal, tevens inlaat, moet ervoor zorgen dat de waterberging in De Drie Polders volstroomt in tijden van extreme regen en daarna weer wordt leeggepompt.

Wateroverlast

Het gemaal wordt gebouwd op de Lettelberterdijk tussen de snelweg A7 en Enumatil. In tijden van dreigende wateroverlast wordt de inlaat opengezet en kan de waterberging, die nu wordt aangelegd, volstromen. Als de situatie het toelaat, wordt het gemaal aangezet om de waterberging weer leeg te pompen.
Het bouwwerk wordt gebouwd aan het Lettelberterdiep, dat van het Leekstermeer naar Enumatil stroomt.

Nieuwe natuurgebieden

In het Zuidelijk Westerkwartier worden drie gebieden ingericht als waterberging. Dat zijn de polders De Dijken en Bakkerom bij Boerakker en polder De Drie Polders bij Lettelbert. Niet alleen worden waterbergingen aangelegd, maar ook nieuwe natuurgebieden. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest.
Symbolisch begin bouw gemaal bij Lettelbert
Menno van der Meer van Waterschap Noorderzijlvest: 'We kunnen hier vierenzeventig kuub water per minuut in de waterberging laten stromen. In de berging kan zo'n 1,1 miljoen worden opgeslagen.'

Klimaatverandering

Met de aanleg van de waterbergingen en de nieuwe natuurgebieden wordt ingespeeld op de verwachte klimaatverandering, waarbij het vaker en langer zal regenen. Om ervoor te zorgen dat bewoonde gebieden niet overstromen worden dan de bergingen ingezet. De verwachting is dat de bergingen eens in de vijfentwintig jaar worden gebruikt.