Tik op de vingers voor 'paspoortprofessor' Kochenov

Door zijn betaalde adviezen over paspoorthandel aan de Maltese overheid heeft 'paspoortprofessor' Dimitry Kochenov, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling.

Ook heeft hij regels overtreden door na te laten zijn werkzaamheden te melden. Dat oordeelt een commissie die onderzoek heeft gedaan naar de kwestie.

Belangenverstrengeling

Ook de onderwijsinspectie concludeert dat 'Kochenov niet heeft kunnen voorkomen dat er een beeld van belangenverstrengeling is ontstaan', meldt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) aan de Tweede Kamer.

Kochenov heeft zijn adviseurspositie en de daarmee gemoeide inkomsten bovendien niet gemeld aan zijn leidinggevende. Toestemming van het faculteitsbestuur heeft hij evenmin gevraagd. Daarmee heeft hij afgesproken regels voor nevenwerkzaamheden overtreden.

'Dit lag volgens de onderzoekscommissie goeddeels aan Kochenov zelf, maar ook de instelling gaat niet vrijuit', schrijft Van Engelshoven over de RUG. De situatie had voorkomen kunnen worden als de RUG strengere regels zou hanteren en 'consequent en minder terughoudend' over nevenwerkzaamheden zou spreken.

'RUG kon niet oordelen'

Omdat Kochenov zijn inkomsten niet meldde aan de universiteit, 'kon de RUG niet oordelen over de vraag of die inkomsten rechtmatig of onrechtmatig waren'. Bovendien had hij zich bewust moeten zijn van de 'politiek gevoelige context' waarin zich dit afspeelde.

Het is goed dat de RUG een waarschuwing heeft gegeven aan Kochenov, vindt de inspectie. Maar zowel de inspectie als de minister zouden het beter vinden als de bedragen die Kochenov heeft verdiend, worden teruggevorderd. De vraag is alleen of dit juridisch mogelijk is.

Hondderduizenden Euro's

Malta verkoopt - legaal - paspoorten voor honderdduizenden euro's. Die handel is vooral aantrekkelijk voor buitenlandse zakenlui, die met het Maltese paspoort ook EU-burger worden. Ze hebben wel een adres op Malta nodig. Die huizen staan veelal leeg. Uit een recente lijst blijkt dat belastingontduikers en een van fraude verdachte miljardair recent de Maltese nationaliteit hebben gekregen.

Opheldering

De Kamer vraagt het kabinet al tijden om opheldering over deze handel en de rol die Kochenov hierin mogelijk speelt. Van Engelshoven stuurde maandag het rapport van de onderzoekscommissie naar de Kamer. Daaruit blijkt dat er 'geen aanwijzingen zijn gevonden van beïnvloeding van de academische onafhankelijkheid en objectiviteit' van Kochenov. Wel was er sprake van belangenverstrengeling.

Lees ook:
- Ook universiteitsraadspartij wil rapport 'paspoortprofessor' openbaar
- Onderzoek integriteit Groningse 'paspoortprofessor' klaar, maar niet openbaar

Deel dit artikel:

Recent nieuws