Provincie weigert ozb Blauwestad te betalen

Provincie weigert ozb Blauwestad te betalen
GRONINGEN - De provincie Groningen weigert een ozb-aanslag van de Blauwestad-gemeenten te betalen.
De grond in het gebied is destijds aangekocht door de provincie om die bouwrijp te maken en dan door te verkopen aan bouwers, die er huizen op zetten. Volgens gedeputeerde Calon is in 2003 afgesproken dat de provincie geen ozb zou hoeven te betalen over die grond. Nu is ze toch aangeslagen voor een bedrag van 149.000 euro. De provincie is 'teleurgesteld' en heeft bezwaar aangetekend.