De e-scooter bestormt Groningen: GO Sharing en Felyx vullen het straatbeeld

Het straatbeeld van Groningen wordt sinds een tijdje mede gekleurd door groene elektrische scooters. Op iedere hoek van de straat kun je ze tegenkomen.

De bedrijven GO Sharing en Felyx hebben toestemming van de gemeente gekregen om een bijdrage te leveren aan duurzaam deelvervoer.

GO Sharing is sinds 8 mei actief en Felyx is maandag begonnen. Dat verliep niet geheel vlekkeloos. In de middag was registreren via hun app wegens een storing, veroorzaakt door grote drukte, een tijd lang niet mogelijk.

De winkelstraten, het station en uitgaansgebieden zijn verboden terrein, maar in de rest van de gemeente kunnen de e-scooters vrij neergezet worden.

Deelscooter

CEO Quinten Selhorst van Felyx studeerde in Groningen. Hij dacht eind 2015 met zijn kompaan Maarten Poot na over wat ze konden doen aan steden die qua verkeer aan het dichtslibben zijn. Via het concept deelauto kwamen ze uit bij de deelscooter.

‘We hebben de eerste maanden van 2016 nagedacht en op 1 april het besluit genomen er voor te gaan. Onze banen opgezegd en in februari 2017 hadden we onze eerste financiering binnen. Een paar maanden later reden de eerste 108 e-scooters rond in Amsterdam’, zo vat Selhorst het ontstaan kort samen. Daarna volgden Rotterdam, Den Haag en Brussel.

24 uur per dag

CEO Raymon Pouwels van GO Sharing doorliep een ander traject. Hij verkocht jarenlang elektrische scooters voor een Duits merk en startte vormen van deelververvoer op in Europa. ‘Samen met Doeke Boersma en Donny van den Oever zijn we anderhalf jaar geleden begonnen en focussen ons volledig op Nederland. We zijn begonnen in Eindhoven en willen voor iedereen vanaf 16 jaar 24 uur per dag vervoer klaar hebben staan.’

Het doel is om in 40 steden 10.000 scooters te hebben rijden.

In Groningen wonen veel studenten en werken jonge professionals. Dat is een deel van onze doelgroep
Quinten Selhorst - CEO Felyx

De keuze voor Groningen is wat Selhorst betreft logisch. ‘In Groningen wonen veel studenten en werken jonge professionals. Dat is een deel van onze doelgroep.’ De verwachting is dat tussen de 100 en 350 e-scooters in de stad gestationeerd worden.

GO Sharing verwacht over een paar weken uiteindelijk 250 gifgroene scooters in de gemeente Groningen te hebben staan. Pouwels over de keuze voor Groningen: ‘Er is drukte in het centrum en we zien veel mensen van buiten de stad dagelijks naar Groningen komen. Veel mensen zoeken voor vervoer de oplossing in de last mile. Daar komen wij van pas.’

Balans zoeken

‘De kunst is balans vinden tussen vraag en aanbod’, weet Selhorst. ‘Er moeten er niet te veel (stil-)staan, want dan kan een e-scooter een obstakel zijn in de openbare ruimte. Tegelijk moeten er voldoende beschikbaar zijn om ervoor te zorgen dat er altijd één beschikbaar is op loopafstand voor de klant.’

Volgens Selhorst kan op basis van hun drie jaar aan ervaring in andere steden en hun diagnostische technologie een goede inschatting gemaakt worden om in heel korte tijd extra scooters bij te plaatsen of juist af te schalen als de situatie daar om vraagt.

Het vernieuwde straatbeeld (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Reactie Groningen Bereikbaar

Bij Groningen Bereikbaar juichen ze de komst van e-scooters toe. ‘Het palet aan duurzame keuzes wordt alleen maar groter. Om in de stad een paar kilometer te verplaatsen is het een prima alternatief. We zien dat voor e-bikes veel belangstelling is, dus hier ook voor.

We zijn heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. We kunnen na de zomer een goede inschatting maken. Nu door veel thuiswerken en beperkt gebruik van openbaar vervoer door de coronacrisis is het anders. Ieder alternatief gaat helpen om files te verminderen.’

De kosten

Na een reservering via de app kost een ritje bij Felyx 30 cent per minuut. Aangekomen op de plek van bestemming zijn er twee mogelijkheden. Of de parkeerstand voor 10 cent per minuut aanzetten of deactiveren waardoor de scooter voor iemand anders beschikbaar is. De scooters zijn WA-verzekerd met een eigen risico van 500 euro.

De prijs bij GO Sharing is 23 cent per minuut plus een stuiver per minuut voor parkeren. En voor nog eens 5 cent per minuut kan een klant het eigen risico afkopen in geval van schade rijden. Er zijn al mogelijkheden om een abonnement af te nemen om 24 uur per dag te kunnen scooteren.

Pouwels: ‘We richten ons op werkgevers om samen het gebruik van de auto terug te dringen.’

Hier zijn er straks 250 van in de stad (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Beheer

Een city-manager bewaakt met lokale medewerkers van Felyx of er scooters verplaatst moeten worden, een andere batterij moeten hebben of mogelijk verkeerd geparkeerd staan. GO Sharing laat zogeheten power-rangers rondrijden op elektrische driewielers om probleemmeldingen binnen 12 uur op te lossen.

Overlast?

Het creëren van overlast, waar op social media het nodige over gezegd wordt, is het laatste wat Felyx wil. Selhorst. ‘Doordat wij alles digitaal vastleggen, is altijd sprake van eigenaarschap. We hebben de gegevens van iedere huurder en kunnen hem of haar aanspreken. En als iemand vaker in de fout gaat kunnen we het recht op gebruik ontzeggen.’

Iedereen die een rit beëindigt moet een foto maken om te laten zien dat de scooter netjes geparkeerd staat
Raymon Pouwels - CEO GO Sharing

Bij GO Sharing gaan ze nog een stap verder. ‘Iedereen die een rit beëindigt moet een foto maken om te laten zien dat de scooter netjes geparkeerd staat. Als iemand drie keer in de fout gaat volgt een blokkade. Het rijgedrag is tot nu toe netjes hoor. Veel beter dan bijvoorbeeld in Rotterdam’, constateert Pouwels.

De e-scooter in de openbare ruimte (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Reactie gemeente Groningen

Veiligheid en geen overlast zijn aspecten die voor de gemeente Groningen zeer belangrijk zijn. 'Bij grootschalig gebruik kan de verkeersveiligheid onder druk komen te staan en kunnen er meer gestalde voertuigen in de openbare ruimte komen. Dit is een keerzijde waar we als wegbeheerder verantwoordelijk voor zijn en waar we door de samenleving op worden aangesproken. '

Om het beheer te verbeteren, is een artikel in voorbereiding om toe te voegen aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 'Dat er voor de exploitatie van deelvoertuigen een aan regels gebonden vergunning nodig is. Zodat de gemeente als wegbeheerder bepaalt wat wel en niet toegestaan wordt. Gelijktijdig en in samenhang met de nieuwe Mobiliteitsvisie wordt gewerkt aan een strategie voor alle vormen van deelvervoer.'

Openbare ruimte

Rekening houden met de omgeving is in de ogen van Selhorst cruciaal. ‘Ons concept kan alleen een succes zijn als we zowel denken voor de klant als voor mensen die er geen gebruik van maken. We zijn actief in de openbare ruimte en daar moeten we ons rekenschap van geven.’

GO Sharing bedient nu al de hele gemeente Groningen en heeft bijvoorbeeld in Ten Boer een aantal standplaatsen. Pouwels is positief over de toekomst. ‘We zijn positief ontvangen. De mensen vinden het leuk en waarderen het ook dat we ’s nachts open zijn. Er is geen scooter die een dag stilstaat.’

We bedienen maar zo’n klein deel van de totale mobiliteitsvraag dat ik blij ben dat er meerdere spelers zijn
Raymon Pouwels - CEO GO Sharing

Forenzendorpen

De ambitie van Felyx is eerst om een goede balans te vinden in het aantal e-scooters dat in Groningen nodig is. Om op termijn te kijken om dorpen als Paterswolde, Haren of Zuidhorn aan te laten haken, omdat veel forenzen van deelvervoer gebruik zouden kunnen maken.

Geen concurrentiestrijd

Pouwels verwacht niet dat er een concurrentiestrijd losbarst. ‘We bedienen maar zo’n klein deel van de totale mobiliteitsvraag dat ik blij ben dat er meerdere spelers zijn. Gelukkig wel in samenspraak met de gemeente, zodat op basis van de regels de service kwalitatief hoogwaardig is.’

Meer over dit onderwerp:
economie stad-Groningen GRONINGEN Nieuws
Deel dit artikel:

Recent nieuws