Toezichthouder SodM en bevingsregio oneens over vernieuwde norm voor versterking

Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) © Bart Maat/ANP
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is het niet eens met de provincie en de aardbevingsgemeenten als het gaat om de invoering van de nieuwe norm voor aardbevingsbestendig bouwen. De regio wil invoering van de nieuwe norm tegenhouden, maar volgens de toezichthouder is het juist goed dat de norm wordt vernieuwd.
De invoering van de vernieuwde norm staat gepland voor 1 juli. Met de norm kan berekend worden wat er aan een huis moet gebeuren om het aardbevingsbestendig te maken.
Een week geleden deden provincie en gemeenten al een beroep op het Rijk om de norm niet in te voeren. De invoering zou zorgen voor een nog grotere tweedeling in het aardbevingsgebied en bovendien leiden tot vertraging van de versterking.

Zelfde argument, ander standpunt

Maar het Staatstoezicht op de Mijnen zegt dat er juist onnodige vertraging komt als de norm niet wordt ingevoerd. 'Het geven van versterkingsadviezen die gebaseerd zijn op verouderde inzichten, leidt ertoe dat er onnodig versterkingswerk aan woningen verricht gaat worden', zo stelt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM.
Dat heeft volgens Kockelkoren gevolgen voor de huizen die daarna aan de beurt zijn. Hij wijst er op dat de beperkte capaciteit van de versterkingsoperatie 'naar verwachting tot vertraging leidt' voor versterkingsactiviteiten die juist wèl noodzakelijk zijn. 'Het is niet oké dat mensen moeten wachten op hun veiligheid als gevolg van het nemen van maatregelen die voor de veiligheid eigenlijk niet nodig zijn.'
Het is volgens het SodM dan ook niet zo dat de spelregels worden veranderd. 'De spelregels blijven hetzelfde: namelijk dat je in Groningen net zo veilig moet kunnen wonen als elders in het land', zegt Kockelkoren. 'Maar de dreiging neemt wel af met het verminderen van de gaswinning.'

Tweede Kamer

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken heeft dinsdagmiddag de oproep van Kockelkoren naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Kamer gaan ook stemmen op om de vernieuwde norm voorlopig niet in te voeren vanwege de tweedeling die zou ontstaan.

Volstrekt onacceptabel

Provinciebestuurder Henk Staghouwer erkent dat veiligheid de voorwaarde is die telt. 'Maar we willen nu ook rust voor onze inwoners', zegt hij in reactie op het SodM. 'Kijk even naar de praktijk: er zijn dit jaar elf woningen versterkt. Dat is volstrekt onacceptabel. Maar ik zie ook dat er nu heel hard gewerkt wordt om te versnellen. En in de praktijk betekent een nieuwe normering een stroperiger proces.'
Het standpunt van de regio om nu tegen het advies van de toezichthouder in te gaan is opmerkelijk. Tot op heden werd vrijwel altijd de minister door de regio gewezen op adviezen van het SodM, omdat die adviezen de regionale bestuurders gunstig gezind waren. Nu adviseert de toezichthouder wederom, maar deze keer wil de regio iets anders.
'Wij moeten ons niet alleen maar laten leiden door modellen, maar ook door de praktijk', zegt Staghouwer daarover. 'We willen een versnelling van de versterking en dat betekent dat de processen die nu zijn ingezet ook door moeten gaan. Als daar even wat meer tijd voor nodig is door volgens de nu bestaande norm te werken, dan is dat volstrekt legitiem.'

Onverstandig

De toezichthouder denkt daar echter anders over. In zijn advies schrijft Kockelkoren het volgende over de standpunten van de regio: 'Hoewel ik begrip heb voor de genoemde aarzelingen, acht ik het niet benutten van de nieuwe inzichten onverstandig en ten nadele van de veiligheid in de regio.'
De inspecteur-generaal vreest dan ook niet voor vertraging door de invoering van de norm. De voorbereiding is volgens hem al langer aan de gang dan de vorige keer en de ingenieursbureaus zijn er klaar voor.
'Als je het goed voorbereid hebt, dan gaat er geen grote vertraging optreden. De vertraging treedt wel op als je blijft beoordelen tegen oude normen, want dan ga je maatregelen nemen die niet nodig zijn vanuit het oogpunt van veiligheid.'

Compensatie

De inspecteur-generaal van het SodM geeft aan dat naast de veiligheid, het ook belangrijk is om mensen te compenseren en de regio te ontwikkelen. 'Het gevoel van veel mensen daarover is legitiem', aldus Kockelkoren. 'Het is ook de plicht van de overheid om daar op te leveren, maar dat staat los van de veiligheid. Die twee dingen moet je los van elkaar zien.'