Miljoenen extra voor sportvoorzieningen in de Stad

GRONINGEN - Het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen tast diep in de buidel om de ergste knelpunten in de de sport op te lossen.
Voor de komende drie jaar wordt jaarlijks twee miljoen euro geïnvesteerd. Ook wordt er zes miljoen extra beschikbaar gesteld. Met de gelden wordt voornamelijk achterstallig onderhoud gedaan. Daarbij krijgen de voetbalverenigingen van Hoogkerk en het Stadspark kunstgrasvelden. Verder wordt het Helperbad opgeknapt, de sporthal van Vinkhuizen wordt ook gerenoveerd en die van Lewenborg wordt herbouwd.
Grote plannen waar ook een bijdrage van alle Stadjers wordt gevraagd. Met ingang van 2009 wordt de onroerend zaak belasting met 3,5% verhoogd. Volgens sportwethouder José van Schie gaat het om een zodanig grote investering dat er ook een beroep op de bevolking moet worden gedaan.