Nieuw licht op beëindiging Molukse treinkaping bij De Punt

© RTV Drenthe
De bevrijdingsactie van de gekaapte trein bij De Punt, op 11 juni 1977, was in meerdere opzichten illegaal. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek.
De commandanten van de actie misleidden het ministersberaad over de noodzaak van buitenproportionele geweldsmiddelen tegen de Molukse kapers. Ook wijzigden zij op het laatste moment het goedgekeurde aanvalsplan, schrijft de Volkskrant.
Bovendien werd de cruciale voorwaarde van het kabinet genegeerd om de trein alleen te bestormen als gegijzelden zich niet hadden verplaatst naar de plekken waar de kapers zich bevonden. Dit kostte een gegijzelde vrouw het leven.

Nieuwe analyse

Dat zijn de conclusies in een onderzoek van Marius Hille Ris Lambers, die destijds fungeerde als intermediair tussen de Molukse gemeenschap en de lokale overheid.
Hij maakte de afgelopen anderhalf jaar, sinds het hoger beroep loopt naar de legitimiteit van de bevrijdingsactie, een analyse van alle relevante openbare geschreven en audiovisuele documenten en een nog geheime opname van de treinbestorming.

Aanval

De meest opvallende ontdekking van Lambers was dat in de treingedeelten waar de negen kapers sliepen, in de nacht van de aanval ook twee gegijzelden lagen. Volgens stafofficieren moet dit te zien zijn geweest op warmtebeelden.
Bij de bevrijdingsactie kwamen zes van de negen kapers en twee gegijzelden om het leven.
Het ministerie van Defensie wil tegenover de krant niet reageren op de bevindingen van Lambers, omdat de zaak nog onder de rechter is.