Jaarlijks tientallen doden door rijden met medicijnen

GRONINGEN - Per jaar overlijden zeventig automobilisten en raken 1600 bestuurders gewond, doordat ze met slaap- en/of kalmeringsmiddelen achter het stuur zitten. Dit blijkt uit onderzoek van de RuG en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, het Nivel.
Volgens hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg De Gier schort het in Nederland aan informatieverstrekking. De informatie in bijsluiters zou te algemeen zijn. In Frankrijk is het bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een symbool op de verpakking te zetten, waaruit blijkt hoe 'rijgevaarlijk' een medicijn is. De Gier kan zich ook voorstellen dat aan het gebruik van sommige medicijnen een tijdelijk rijverbod wordt gekoppeld.
Het kabinet onderzoekt momenteel of het mogelijk is om het rijden onder invloed van bepaalde medicijnen wettelijk te verbieden. Daarnaast start de overheid nog dit jaar een grote voorlichtingscampagne over de gevolgen van rijden onder invloed van medicijnen.
Veilig Verkeer Nederland wil dat ook er in de rijopleidingen meer aandacht komt voor medicijngebruik in het verkeer.