Nedmag mag van ministerie tot 2045 zout winnen

De Nedmag-locatie in Veendam
De Nedmag-locatie in Veendam © Merijn Slagter/RTV Noord
Zoutwinner Nedmag blijft tot uiterlijk 31 december 2045 zout winnen in onze provincie. Dat schrijft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar ontwerp-instemmingsbesluit.
In deze tijd kan Nedmag maximaal 3,7 miljoen ton zout uit de bodem bij Veendam en Tripscompagnie winnen. Dat komt overeen met de doelstelling die Nedmag zelf in haar winningsplan heeft geformuleerd.
Wel geeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoutwinningsbedrijf Nedmag een aantal beperkende voorwaarden mee.

Fonds

Zo moet er op initiatief van Nedmag een fonds of stichting worden opgezet, waaruit kosten voor toekomstige beheersmaatregelen worden betaald. Daarbij valt te denken aan maatregelen voor het waterbeheer.
Waterschap Hunze en Aa’s heeft kosten door de bodemdaling en moet dan sluizen, gemalen en stuwen onderhouden. Dat soort maatregelen moeten uit een fonds of stichting komen, waarin Nedmag een geldbedrag stort, zo schrijft het ministerie.
Onduidelijk is nog of er ook geld in het fonds moet worden gestort voor de periode na de actieve zoutwinning, wanneer er cavernes in de grond zijn afgesloten, maar niet zijn verwijderd.

Geen gebruik van diesel

Verder mag Nedmag geen gebruik maken van diesel als hulpgrondstof bij het opzetten van de nieuwe zoutbronnen Veendam 5, 6, 7 en 8 (VE-5 t/m 8). Bovendien mag Nedmag eerst alleen beginnen met de nieuwe zoutbronnen VE-5 en VE-6.
Pas als na onderzoek blijkt dat de bodemdaling rond deze nieuwe zoutbronnen conform het winningsplan is, mag het verder met de zoutputten VE-7 en VE-8.
Ook moet Nedmag direct zoutput VE-3 afbouwen. Nedmag wilde op deze plek doorgaan tot 2029. Ook kan Nedmag niet tot 2029 doorgaan op locatie Tripscompagnie 9 (TE-), maar moet het daar in 2027 stoppen.

Schade door zoutwinning

Zoals minister Eric Wiebes eerder aan de Tweede Kamer aankondigde, komt er een commissie Mijnbouwschade die alle schade door zoutwinning in Nederland afhandelt. Nedmag heeft toegezegd daaraan mee te doen, maar weet nog niet wat dat financieel voor het bedrijf betekent.
Duidelijk is wel dat het ministerie uitgaat van een bodemdaling van 95 centimeter. Wanneer de bodemdaling als gevolg van gaswinning daarbij wordt opgeteld, komt de bodemdaling uit op 1 meter en 10 centimeter, schrijft het ministerie.

Adviezen

Het ontwerpbesluit volgt na een periode waarin verschillende betrokkenen richting het ministerie hebben geadviseerd over het nieuwe winningsplan van Nedmag. Dat winningsplan werd in 2018 opgesteld en was nodig, omdat de bodemdaling de limiet van het winningsplan 2013 heeft overschreden.
Dat komt onder meer door de maatregelen die Nedmag moest nemen na het lek op bijna 2 kilometer in de bodem, in april 2018.

Inzage

Belangstellenden kunnen de documenten tot en met vrijdag 24 juli hier inzien, of op de gemeentehuizen van Veendam, Midden-Groningen, Aa en Hunze en Tynaarlo en op het ministerie van EZK zelf in Den Haag.
In deze periode kunnen ook zienswijzen ingediend worden op het ontwerp-instemmingsbesluit.