Tekort bij RTV Noord vanwege teruglopende reclame-inkomsten door coronacrisis

De coronacrisis zorgt voor een financieel tekort bij RTV Noord. De afgelopen maanden werden veel reclamecampagnes stopgezet of uitgesteld. Ook werd er minder reclame verkocht. Daardoor heeft de omroep minder inkomsten. De prognose is dat deze trend de rest van het jaar doorzet.

RTV Noord houdt over dit jaar rekening met een tekort van ruim 400.000 euro. Directeur Gijs Lensink: 'Zowel de regionale als de landelijke reclamemarkt laat een terugval zien. We houden rekening met een terugval van zeker dertig procent van onze normale omzet.'

Vanwege de economische effecten van de coronacrisis, verwacht RTV Noord ook volgend jaar een lagere reclameomzet. Hoeveel minder moet nog blijken. De omroep bekijkt de komende weken verschillende scenario's. Op basis daarvan wordt gekeken welke maatregelen genomen moeten worden.

Ook andere omroepen hebben te maken met teruglopende reclame-inkomsten, al wordt RTV Noord extra getroffen. Mede door de goede kijk- en luistercijfers wist de omroep de afgelopen jaren meer inkomsten te genereren uit de verkoop van reclamezendtijd. Een deel van die verkoop loopt via een landelijk verkooppunt. De reclame-inkomsten komen bovenop de jaarlijkse subsidie van zo'n 9.500.000 euro.

Reserve

Ondanks de tegenvallers staat RTV Noord er financieel gezond voor, zegt Lensink: 'We geven niet meer geld uit dan begroot. Bovendien hebben we de afgelopen jaren een goede reserve opgebouwd. Een deel van het verlies kunnen we daaruit compenseren. Maar we kunnen niet stilzitten. We weten niet wat de komende jaren ons financieel zullen brengen.’

De omroep houdt de komende tijd alle financiën tegen het licht. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor de bedrijfsvoering van de omroep.

Deel dit artikel:

Recent nieuws