Raadsleden Midden-Groningen: 'Wethouder komt afspraak rond smurfendorp niet na'

Smurfendorp De Leine
Smurfendorp De Leine © RTV Noord/Steven Radersma
De gemeenteraad van Midden-Groningen is kritisch over de gang van zaken rondom het ‘Smurfendorp’ en sprak er maar liefst vijf uur over. Meerdere partijen vinden dat de wethouder een belangrijke afspraak met de raad niet nakomt.
Eind mei heeft het gemeentebestuur de raad geïnformeerd dat een deel van de permanente bewoners van bungalowpark De Leine, ook wel 'Smurfendorp' genoemd, hun huizen moeten verlaten. Ze zouden daarmee uitvoering geven aan een besluit uit 2017. Al bijna twintig jaar wordt er over de permanente bewoning gesteggeld.

Toezegging

Maar volgens Gemeentebelangen Midden-Groningen, D66, GroenLinks en de VVD heeft de verantwoordelijk wethouder toegezegd om een besluit daarover voor te leggen aan de gemeenteraad. Er zou dan gekozen kunnen worden uit verschillende scenario's.
Alleen maakte het college van B&W in mei zelf het besluit en lichtte de raad in middels een brief. De raad had op die manier geen vinger in de pap bij de besluitvorming. En dat pikten de vier partijen niet.

'Waarom toezegging niet uitgevoerd?'

Vlak nadat wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) begon met zijn uitleg brak raadslid Hans Haze van Gemeentebelangen in, want het ging hem maar om één ding: 'Ik hoef niet een halfuur aan te horen wat u allemaal gedaan heeft. De essentie gaat over waarom u de toezegging van oktober 2019 niet hebt uitgevoerd', zei hij geïrriteerd.
De wethouder ontkende dat hij heeft toegezegd om met een voorstel te komen waar de gemeenteraad over kan discussiëren. Het zou een mogelijkheid geweest zijn, maar volgens Boersma zou hij gezegd hebben dat het afhing van wat het gemeentebestuur zou besluiten.
Tot grote verbazing van Haze: 'Ik ben met stomheid geslagen en ik weet niet wat ik hoor', zegt hij. 'Ik heb de vergadering van oktober vorig jaar helemaal teruggeluisterd en heb dit niet gehoord.'

Onjuiste informatie

Daarnaast zou de wethouder voortborduren op een besluit dat is genomen op basis van 'onjuiste informatie', betoogde coalitiepartij VVD. Het liefst zouden Gemeentebelangen Midden-Groningen en de VVD, die het punt op de agenda zette, willen dat de wethouder alsnog met de scenario's komt en die voorlegt aan de raad.
Of dat streven ook werkelijkheid wordt is nog niet duidelijk. De verschillende partijen willen het dilemma eerst in de fractie bespreken. Volgens Haze ligt er nu namelijk geen gedragen besluit. 'Inwoners en ondernemers worden daarmee tekort gedaan', aldus het raadslid.