GroeNoord; hoe vier familiebedrijven samen een succes zijn

Vier familiebedrijven die samengaan en in tien jaar tijd groeien van 12 naar 280 man personeel met een omzet van meer dan 100 miljoen euro.

Dat omschrijft de stormachtige ontwikkeling van landbouwmechanisatiebedrijf GroeNoord met vier vestigingen in de provincie Groningen.

In 2010 stond Menko Boersma (42) voor een lastige keuze. Hij had in Zijldijk als vierde generatie net het bedrijf van zijn vader en oom en Everts in Groningen overgenomen toen John Deere aankondigde wereldwijd het aantal dealerschappen fors te verminderen. Schaalvergroting was het devies. Boersma was dealer. Om een rol te blijven spelen moest er iets gebeuren.

Naar de buren

Boersma, met technische bedrijfskunde als bagage, ging op zoek naar partners. ‘Een fusie was noodzakelijk. Boerenbedrijven werden steeds groter en John Deere stelde meer voorwaarden om dealer te kunnen blijven.’ Hij ging ‘met de buren praten’.

Dat leidde er in 2011 toe dat Boersma samen met Popken uit Smilde en Jansen & Meppelink uit Dalen verder ging.

Praten met piraten

En dan was Spriensma uit Oldehove er nog. Een zogeheten grijze dealer. Aart Spriensma (44) legt uit. ‘Ze noemden ons de piraten. We waren geen officiële dealer, maar zochten wel de grenzen op van wat we konden. Menko heeft ons geholpen op het rechte pad te komen. Vanaf dat moment kwam er rust. Het was ook goed voor de verhoudingen in de regio.’

Samen in de boerenwereld

Zo kwam Spriensma er in 2012 bij en bestond GroeNoord uit vier familiebedrijven. Vier ondernemers van midden dertig vonden elkaar. Boersma is algemeen directeur.

Jos Popken en Aart Spriensma zijn commercieel directeur en Erik Jansen is vertegenwoordiger bij het bedrijf. Boersma over de drive van het kwartet. ‘We gaan er vanaf het begin vol voor. Samen groot geworden in de boerenwereld. Dat was en is de gemeenschappelijke deler.’

De locatie in Groningen (Foto: Theo Sikkema)

Er kon gewerkt worden aan het concept van John Deere; Dealer of Tomorrow. Om de service en klantgerichtheid te vergroten. Om dat aan te kunnen was de noodzakelijke schaalvergroting al gerealiseerd. Met gemeenschappelijke energie vindt Spriensma. ‘Het maakt niet uit bij welke vestiging verkocht wordt. Als er maar verkocht wordt.’

Snelle groei

Terwijl de buitenwereld volgens Boersma en Spriensma dacht dat het niks zou worden en er snel dikke ruzie zou komen gebeurde het tegenovergestelde. GroeNoord ging snel groeien. Nog in 2012 werd een vestiging in Oude Pekela geopend. Begin 2017 sloot familiebedrijf Greve met vestigingen in Friesland en de Flevopolders aan.

We krijgen zo steeds meer slagkracht
Aart Spriensma - commercieel directeur GroeNoord

Meer slagkracht

En begin dit jaar werd Jan de Winkel met een aantal vestigingen overgenomen, waardoor Overijssel en Gelderland er als klantgebied bij kwamen. ‘We krijgen zo steeds meer slagkracht. Kunnen meer demo’s geven, meer trainingen organiseren en specialisten aan ons binden’, stelt Spriensma vast.

Met 19 vestigingen is GroeNoord nu één van de grootste mechanisatiebedrijven van Nederland en de grootste John Deere-dealer. De vestigingen in Groningen en Emmeloord zijn de kernlocaties. ‘Het is niet alleen onze eigen expansiedrift, maar het gebeurt ook op advies van John Deere’, geeft Boersma aan. ‘Zij moedigen groter worden alleen maar aan.’

De verklaring daarvoor lijkt simpel. De landbouw is op vele fronten in ontwikkeling en een leverancier heeft er belang bij om zo goed en zo dicht mogelijk bij de boer te kunnen komen om hun machines en vehikels weg te zetten met bijbehorende ondersteuning.

Meekijken op afstand

‘Kijk maar naar de precisielandbouw. Dat wordt steeds ingewikkelder. We trainen inmiddels meer dan 200 klanten per jaar om ze maximaal gebruik te laten maken van wat een machine tegenwoordig allemaal kan’, aldus Boersma.

‘Er kan op afstand meegekeken worden. Dat komt de duurzaamheid ten goede. We zijn trots om daar een rol in te spelen.’

Sleutelen in de werkplaats (Foto: Theo Sikkema)

Op de locatie in Groningen zijn trainingsfaciliteiten aanwezig. ‘We verzorgen meer dan 500 trainingen per jaar met eigen personeel. Daarin zijn we vooruitstrevend, want de meeste concurrenten laten het vaak over aan de importeur, ‘ voegt Spriensma er aan toe.

Tevredenheid geeft extra handel

Ondanks de stevige groei blijft een kernwaarde, zorg voor elkaar, uit de familiebedrijven hoog in het vaandel. Voor Boersma is de medewerkerstevredenheid het allerbelangrijkste. De volgorde is medewerker-klant-omzet-winst.

‘Onze mensen is onze kracht. Tevredenheid zorgt voor extra handel is mijn overtuiging. Personeel is geen nummer. We sturen een kaartje met de verjaardag en bellen bij ziekte om een paar dingen te noemen.’ Spriensma denkt er net zo over. ‘Hoe groter we worden hoe belangrijker het personeel is.’

Meer rust

Door de groei was het zaak om de organisatie mee te ontwikkelen. Dat is gelukt. ‘Toen we nog kleiner waren was het veel meer brandjes blussen. Nu is er meer rust om de organisatie te sturen. Alle functieprofielen zijn bijvoorbeeld veranderd. We hebben drie HRM-medewerkers die dat doen. Die ruimte is er nu,’ aldus Boersma.

Er gaat zeker wel weer wat gebeuren, want het einde van onze ambities is nog niet bereikt
Menko Boersma - algemeen directeur GroeNoord

Hoe groot is de ambitie? ‘Tot nu toe kwam de trein altijd eerder voorbij dan we verwacht hadden. Er gaat zeker wel weer wat gebeuren, want het einde van onze ambities is nog niet bereikt,’ spreekt Boersma enigszins mysterieus. Hij laat in het midden wat de volgende stap zou kunnen zijn.

Van bezit naar huur

Vroeger was het zo dat iedere boer een eigen tractor had, maar dat is geen vanzelfsprekendheid meer. Er worden 250 à 300 tractoren per jaar verkocht, maar verhuur doet zijn entree. Boersma. ‘We hebben inmiddels een paar miljoen in een vloot van ruim 30 tractoren en grasmaaiers geïnvesteerd om te kunnen verhuren. Het is overzichtelijk voor de gebruiker, omdat er een vast bedrag betaald wordt.’

Tractoren en een maaimachine (Foto: eigen foto)

Abonnement

Een andere vorm van dienstverlening is FarmSight. Een boer neemt bij de aankoop een service-abonnement af en hoeft zich feitelijk geen zorgen te maken over het onderhoud. Dat wordt gedaan. De status van de tractor wordt in de gaten gehouden om de prijs van een draaiuur zo laag mogelijk te maken. Daardoor kan een boer zich meer focussen op de eigen primaire bedrijfsactiviteiten.

Zo is GroeNoord een bedrijf dat het klassieke beeld van een landbouwmechanisatiebedrijf met monteurs in overalls en het smeer tot achter de oren en zwarte handen al lang achter zich gelaten heeft.

Het is niet alleen ijzer verkopen
Menko Boersma, algemeen directeur GroeNoord

Meer dan ijzer

Uiteraard wordt er op de locaties nog volop gesleuteld aan tractoren en machines, maar er is veel meer aandacht voor ondersteunende dienstverlening richting de boer gekomen. Boersma tot besluit. ‘Het is niet alleen ijzer verkopen. De focus komt steeds meer bij de klant te liggen en minder bij de machine.’

Meer over dit onderwerp:
economie noordzaken GRONINGEN Nieuws
Deel dit artikel:

Recent nieuws