SP-raadslid Sandra Herkströter stopt: ‘Er is te weinig politiek debat’

Sandra Herkströter (SP) stopt als raadslid. Ze is het niet eens met de manier waarop politiek bedreven wordt in Het Hogeland.

‘Ik heb mij wel eens vaker uitgelaten over de dood van het dualisme op het Hogeland. Er is totaal geen politiek debat meer. Ik ben ontevreden hoe het er in de raad aan toe gaat. Dat geeft mij zoveel negatieve energie. Dus is het verstandig om te stoppen’, zegt Sandra Herkströter.

De SP-er heeft burgemeester Henk Jan Bolding middels per brief geïnformeerd over haar besluit.

Gefrustreerd

Ook de manier van besturen is voor haar een toenemende bron van ergernis. Onlangs had ze daarover nog een discussie met de burgemeester tijdens de raadsvergadering. Schriftelijke vragen over het invullen van een vacature bij de gemeente werden volgens haar te kortaf beantwoord.

Ik hoop niet dat ik het ga missen. Maar aangezien er geen politiek debat meer is zal dat niet moeilijk gaan
Sandra Herkströter

Herkströter, die ook wethouder in de gemeente Eemsmond is geweest, vond het ondanks de frustraties een moeilijk besluit. ‘Ik hoop niet dat ik het ga missen. Maar aangezien er geen politiek debat meer is zal dat niet moeilijk gaan. Ik blijf het wel volgen’, laat de SP-er weten.

Wel degelijk debat

Volgens fractievoorzitter Roelf Torringa van Gemeentebelangen is er wel degelijk debat in Het Hogeland: ‘Ik ben het niet met haar eens. We hebben altijd goed contact gehad met Sandra en er was altijd ruimte voor de nodige discussie. En als we vonden dat beleid aangepast moest worden, dan gingen we daar in mee.’

Torringa vindt wel dat er altijd kritisch naar het politieke proces gekeken moet worden. ‘We moeten altijd kritisch zijn hoe we het met elkaar doen. Misschien is er wel onderhoud nodig en ruimte voor verbetering.’

Volgens de fractievoorzitter kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de vergaderstructuur. ‘Misschien moeten er wel weer commissievergaderingen komen. Dan zijn er wat meer inspraakmogelijkheden. Daar kunnen we het over hebben natuurlijk. Maar nogmaals: ik herken mij niet in de kritiek. We debatteren altijd goed met elkaar’, aldus Torringa.

Binnenskamers

Herkströter: ‘Na de herindeling had ik gehoopt op leuke debatten. Maar die zijn er bijna niet. Er worden onderling allerlei afspraken gemaakt en het belang van de inwoners staat niet meer voorop.' Volgens haar wordt er te veel binnenskamers besloten.

‘De volksvertegenwoordigers hebben naar mijn mening te weinig ruggespraak met hun kiezers. Dat kon ik merken aan de mails met klachten die wij ook van kiezers van andere partijen kregen.’

Wij zijn er niet alleen voor de kiezers en leden. We kijken ook naar het algemene beeld
Bernd de Jong - fractievoorzitter ChristenUnie

‘In dat beeld herken ik mij niet. Wij zijn er niet alleen voor de kiezers en leden. We kijken ook naar het algemene beeld. Ook het college overlegt veel met inwoners over het beleid’, zegt Christenunie-fractievoorzitter Bernd de Jong. 'Natuurlijk komen er situaties voor waarin wij een andere afweging maken. Maar dat is politiek’.

Financiën

Dat er door de politiek nu ook niet gesproken kan worden over de kadernota, vindt Herkströter niet kunnen. Het college heeft besloten dat de financiële kaders voor volgend jaar later worden bepaald dan normaal, omdat er dan meer inzicht is in de financiële consequenties van de coronacrisis.

Alles wordt gegooid op de corona. Hier nu ook weer.
Sandra Herkströter

‘Alles wordt gegooid op de corona. Hier nu ook weer. Ambtenaren hebben thuis gewoon door moeten werken, dus er had al wat financieel perspectief kunnen liggen. De kadernota is het hoogtepunt van het jaar. En dat is er nu niet. Nu hebben ze het zo ingericht dat er na de zomer een lijst is wat het college graag wil doen en waar we heel kort iets van kunnen vinden.’

Bernd de Jong vindt het jammer dat de SP’er op deze manier afscheid neemt.

'Jammer dat ze zo teleurgesteld is. We hadden vaak genoeg overleg. Er klinkt behoorlijk wat frustratie. Maar we hebben wel eens wat dingen aangepast en beleid veranderd na suggesties van de SP. We hebben moties over en weer van elkaar aangenomen.’

Wethouder

‘Na het wethouderschap terugkeren als raadslid voldoet misschien niet aan de verwachtingen. Het is een heel andere manier van politiek bedrijven’, zegt Roel Torringa. ‘Ze was een aanwinst voor de politiek. Jammer dat ze nu gaat.’

Herkströter: ‘De rol van raadslid paste mij beter dan die van wethouder. In het college zitten deed ik ook met plezier en heb veel geleerd daarvan. Maar in de oppositie zitten was mooi. De voornaamste reden was echt het tekort aan goede politieke debatten.'

De Jong: ‘Dat je niet altijd iets voor elkaar krijgt wat je graag wilt, is politiek. Het is teleurstellend als je zo het toneel verlaat. Als ze dingen anders wil, dan was dat te overleggen. Maar dat hebben we niet van haar gehoord.'

Geen fysiek afscheid

Herkströter neemt voorlopig niet fysiek afscheid van de raadsleden. Ze vindt het namelijk nog niet verantwoord om bij de eerstkomende fysieke vergadering van Het Hogeland aanwezig te zijn. Ze zit zelf namelijk in de kwetsbare doelgroep. ‘Ik heb afgesproken met de burgemeester en de griffie dat ik in september afscheid neem. Dan wordt ook mijn opvolger geïnstalleerd.’

Wel heeft Sandra Herkströter, die op 2 juli definitief stopt, een boodschap voor de raadsleden gemaakt.

Lees ook:
- Wethouder pakt de draad weer op in gemeente Eemsmond

Meer over dit onderwerp:
UITHUIZEN Nieuws
Deel dit artikel:

Recent nieuws