Bestuur SP Het Hogeland stapt op: overgebleven raadslid zelfstandig verder

Linda Visser (Lokaal Sociaal)
Linda Visser (Lokaal Sociaal) © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Er is gedoe bij SP Het Hogeland. Nadat bekend werd dat SP'er Sandra Herkströter stopt als raadslid heeft ook het lokale partijbestuur besloten op te stappen.
Afdelingsvoorzitter Jan Dresmé laat weten dat het bestuur zich niet meer gesteund voelt door alle leden van de partij: ‘Al in de aanloopfase richting de herindeling waren er leden die veel op personen gerichte kritiek uiten, zonder de bereidheid om op een constructieve manier mee te werken binnen onze afdeling. We zijn er uiteindelijk niet in geslaagd om het eens te worden.’
Het vijftallige bestuur is daarom unaniem tot de conclusie gekomen om niet verder te gaan. Ze laten weten dat de landelijke partij nu moet kijken hoe het verder moet en een nieuw bestuur moet realiseren.

Stroomversnelling

Het vertrek van Herkströter heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Zij is het niet eens met de manier waarop er politiek in de gemeente het Hogeland wordt bedreven. De SP’er vindt dat er te weinig politiek debat wordt gevoerd. Voor haar is dat een bron van ergernis en ze besloot om te stoppen.
Nadat Sandra Herkströter bekend had gemaakt te stoppen met het raadslidmaatschap heeft het bestuur veel overleg gehad. ‘Samenwerken met mensen die de afdeling niet volledig wilden steunen bleek onmogelijk, maar dat was wel wat de partij van ons verwacht’, vertelt Jan Dresmé.

Op persoonlijke titel verder

Voor fractievoorzitter Linda Visser is door dit alles het vertrouwen in de partij weg. Ze heeft besloten en op persoonlijke titel verder te gaan. ‘Het vertrek van het bestuur van de afdeling, waar ik alle vertrouwen in heb, in combinatie met de onduidelijke politieke lijn van de landelijke SP heeft mij doen besluiten niet langer in de raad te willen zitten namens de SP. Er is al een hele tijd een soort tweedeling binnen de partij. Een deel zit radicaal op het activisme. Maar zo werkt dat hier niet in het Hogeland.’

Geen zetelroof

Ze vindt dat ze de verantwoordelijkheid heeft om haar hele periode uit te zitten. ‘Met pijn in het hart heb ik deze beslissing genomen. Ik ben geen SP'er die wegloopt voor haar verantwoordelijkheid, maar een socialist die wegloopt van de partij om haar taak als volksvertegenwoordiger naar eer en geweten voort te zetten’, vertelt Visser.
'Bewust pleeg ik zetelroof. Maar mensen hebben op mij als volksvertegenwoordiger gestemd. Als ik onder de partij dit niet naar eer en geweten kan doen, moet ik nu alleen verder.'
'Veel mensen blijken bij de gemeenteraadsverkiezingen niet alleen vanwege de partij op ons te hebben gestemd, maar juist op de mensen die op de lijst stonden. Daarom vind ik, daarin gesteund door lokaal bestuur, fractie en kader, dat ik moet blijven zitten als raadslid en onder mijn eigen naam verder moet gaan.’
Visser was naast fractievoorzitter ook lid van het bestuur. Ze wil niet met modder gooien en laat zich niet te veel uit over de ontstane problemen. 'Een groep leden was het niet eens met de koers die we vaarden. Ik wil voorkomen dat er ruzie ontstaat en daarom heb ik besloten los van de partij verder te gaan.' Ze denkt ook als éénmansfractie dingen te kunnen bewerkstelligen.
Ze laat weten dat ze op dezelfde manier verder gaat en dat toon en inhoud niet veranderen. ‘De inwoners hebben baat bij een stevige stem in de raad die daar namens hen spreekt’.
De raadszetel van Sandra Herkströter zal wel terug naar de SP gaan. Wie die zetel inneemt is nog niet bekend.