Versterken van huizen ligt nog steeds niet op schema

Een huis in de stutten
Een huis in de stutten © Mario Miskovic / RTV Noord
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wil nog altijd de doelen voor dit jaar halen, maar in werkelijkheid ligt de versterking behoorlijk achter op schema. Niet alleen het aantal opgeleverde huizen is nog altijd relatief laag, ook het aantal inspecties en beoordelingen blijft achter.
Dat blijkt uit cijfers die de NCG maandelijks publiceert. Dinsdag kwamen de meest actuele cijfers online.

62 versterkte huizen

In totaal zijn er tot 31 mei dit jaar 62 versterkte of opnieuw gebouwde huizen opgeleverd. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Toen stond de teller nog op 11 versterkte huizen. Bij 289 huizen wordt op dit moment de bouw voorbereid en bij 265 adressen is werk in uitvoering.
Toch is het aantal opgeleverde huizen nog steeds laag, erkent de NCG. 'Veel projecten zijn in aanbouw, maar nog niet gereed', zo worden de cijfers verklaard. 'Daardoor is het aantal afgeronde trajecten tot nu toe laag.'
Veel projecten zijn in aanbouw, maar nog niet gereed
Nationaal Coördinator Groningen

Achterstand

Maar ook het aantal inspecties en beoordelingen ligt achter op schema. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 462 huizen geïnspecteerd en 1127 woningen beoordeeld door ingenieurs.
Het doel voor beide onderdelen was om nu 1667 inspecties en beoordelingen te hebben. De beoogde aantallen zijn gebaseerd op de doelstelling om dit jaar 4000 inspecties en beoordelingen te doen. Maar de werkelijke aantallen blijven behoorlijk achter bij de doelstelling. Zeker in het geval van de inspecties.

Corona en minder capaciteit

De oorzaak van de achterstand bij de inspecties ligt bij de coronamaatregelen, geeft de NCG aan. De inspecties zijn in maart stilgelegd en een maand later opgestart op alternatieve wijze. In mei konden weer op grote schaal gebouwen worden geïnspecteerd, maar nog niet iedereen wil daar volgens de NCG aan meewerken.
Het aantal beoordelingen blijft achter omdat in de maand mei lagere aantallen zijn gehaald dan in een gemiddelde maand. Een van de verklaringen die de NCG daarvoor geeft, is de meivakantie en het feit dat er minder capaciteit beschikbaar was.
Het is gegeven dat vertraging in een vroeg stadium van het versterkingsproces, zoals bij de inspecties het geval is, gevolgen heeft voor de planning van de rest van de versterking.

Meer doen dan in vorige maanden

De Nationaal Coördinator Groningen benadrukt dat het streven nog altijd is om de doelstellingen te halen. Hoe realistisch dat is met dergelijke achterstanden in inspecties en beoordelingen, iets meer dan een halfjaar te gaan en een zomervakantie voor de boeg, is nog de vraag.
'Het is nog steeds de bedoeling dat we het gaan halen', stelt een woordvoerder. 'In de zomervakantie is de capaciteit lager, dat weten we. Maar dat betekent dat er in de komende maanden meer moet gebeuren dan in de maanden die achter ons liggen.'

Dashboard uitgebreid

De NCG heeft het eigen dashboard sinds deze maand uitgebreid. Een beter dashboard is ook al langer een wens van de Tweede Kamer. Kamerleden vinden dat zij hun controlerende taak onvoldoende konden uitoefenen met de cijfers tot nu toe.
De woordvoerder van de NCG: 'Nu is duidelijker te zien wat er gebeurt en in welke fase van het proces de adressen zitten.'