Plan voor busremise en nieuwe weg op Schier levert verzet op

Er zijn bedenkingen bij het plan van de gemeente Schiermonnikoog om het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uit te breiden. Daarvoor moet een nieuwe weg worden gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond gesproken over het plan. De uitbreiding is nodig, omdat de nieuwe busremise dan op het terrein vlak bij het dorp kan komen. De oude remise die nu in het dorp is gevestigd, is aan vervanging toe. Ook wil een bouwbedrijf zich op het bedrijventerrein graag vestigen.

Om de plek goed bereikbaar te maken, moet er een nieuwe verbindingsweg komen. Op die manier hoeft het verkeer niet door het dorp om dit terrein aan de westkant van het dorp te bereiken.

Dit is een historische fout
Eilander Harm Carrette

Een groep eilanders is hier tegen en voert actie. Zij vinden dat door de plannen het historische beeld van het dorp voor altijd verandert.

Negen eilanders die tegen de plannen zijn, hebben ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Kampeerboerderij-eigenaar Harm Carrette, tevens oud-raadslid, is één van hen. ‘Onze bezwaren zijn dat je dit gaat doen in een kwetsbaar gebied. Het oude dorpsgezicht is hier nog in tact. Dat moet zo blijven.’

Een schets van de plannen gemaakt door de gemeente (Foto: Gemeente Schiermonnikoog)

Ook is de Banckspolder, waar de weg wordt aangelegd, volgens hem een stuk natuur dat niet verpest mag worden door een weg.

Carrette wordt door het plan geraakt. Hij is landeigenaar. ‘Ik moet onteigend worden. De weg gaat dwars door mijn land. Hier op Schiermonnikoog heb je niet de mogelijkheid om ergens anders een stuk land daar voor terug te krijgen’, zegt Carrette.

Verpesten van het dorp

‘De kinderen die aan het voetballen zijn bij de kampeerboerderij moeten straks een weg oversteken als ze de bal willen ophalen’, schetst Carrette. Hij stelt voorop dat niet alleen hij, maar alle eilanders worden geraakt door het aangezicht. 'Het college maakt hiermee een historische fout. Je verpest het dorp.’

Carrette vindt dat het huidige bedrijventerrein vlakbij de veerhaven uitgebreid kan worden. De busremise kan gebouwd worden aan de andere kant van het dorp bij de Knuppeldam, aldus de ondernemer. ‘Een busremise daar is prima omdat hij goed aansluit op de bestaande routes. Een buslus aan de rand van het dorp is slecht omdat dan de mensen niet meer op hun bestemming in het dorp worden afgezet. Langere looproutes, minder opstapplaatsen en bereik zullen er voor zorgen dat gasten andere andere alternatieven kiezen.’

Eilander Harm Carrette spreekt in tijdens een raadsvergadering (Foto: Gemeente Schiermonnikoog)

‘Ze willen het dorp autoluw maken. Dat krijgen ze nooit voor elkaar. Er zal altijd bestemmingsverkeer in het dorp aanwezig moeten zijn. Dat krijgt daarom ook een ontheffing', laat Carrette weten. Hij voelt zich gesteund in zijn standpunten door een petitie die 1200 keer is ondertekend.

Niks doen is geen optie.
Wethouder Erik Gerbrands

Meerdere insprekers lieten dinsdagavond weten de plannen niet te zien zitten. 'Wij vinden dit een zwak plan', laat de heer De Neef weten. Hij heeft naast de petitie ook nog handtekeningen verzameld. 'Dertig procent van de inwoners heeft getekend. Die mensen wonen verspreid door het dorp. Dat zegt wel dat mensen deze plannen niet zien zitten. De zorgen zijn wijdverspreid.'

Eilander Garda Meerdink laat zien welke bloemen er groeien in de Banckspolder. (Foto: Gemeente Schiermonnikoog)

Garda Meerdink laat tijdens haar inspraakmoment aan de raad zien welke kruiden er allemaal op het stuk land groeien waar de weg zou moeten komen. Zij vindt het niet kunnen dat dit stuk natuur wordt aangetast. 'Waar kiest u voor? Een weiland vol mooie bloemen of steen.'

Diverse eilanders hebben een spandoek in de tuin gezet (Foto: Mooiepolder.blogspot.com)

Raad ziet nog haken en ogen

'Dit is een emotioneel agendapunt. Dat blijkt wel uit de vele reacties hierop', zegt Klaas Kruiger, fractievoorzitter van Samen voor Schiermonnikoog. Hij vraagt zich af wat er is gebeurd met de oude plannen, zoals het realiseren van een busremise bij de Knuppeldam.

Ons Belang mist vooral een financiële onderbouwing. De partij wil liever een bedrijfsverzamelgebouw op de locatie en ziet de lange looproute voor toeristen niet zitten. 'We leven niet in een sprookje en we zijn dus ook benieuwd hoe de gemeente omgaat met grond die onteigend moet worden', zegt raadslid Atze Postma. Hij vindt dat het college meerdere locaties moet onderzoeken.

Wyb Jan Groendijk, fractievoorzitter van Schiermonnikoogs Belang, merkt op dat er andere mogelijkheden zijn om het dorp autoluw te maken. Bijvoorbeeld door het instellen van venstertijden en het verminderen van het aantal bushaltes. Zijn partij is benieuwd naar de uitwerking van het plan en vindt dat er goed gezocht moet worden naar draagvlak.

Dubbele pet

Raadsleden spraken ook over een aantal tegenstanders die wethouder Johan Hagen (Samen voor Schiermonnikoog) persoonlijk aanvallen.

'Wij vinden het wel in en in triest dat er getwijfeld wordt aan de integriteit van wethouder Johan Hagen', laat raadslid Klaas Kruiger weten. Hij vindt dat een aantal bezwaarmakers zijn boekje te buiten is gegaan.

Een enkele tegenstander vindt namelijk dat wethouder Johan Hagen een dubbele pet op heeft en neemt hem dit plan kwalijk. Hij is naast wethouder zelf ook boer en eigenaar van een groepsaccommodatie. Als het bedrijventerrein bij de veerhaven komt, is dat op zijn land. Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, hebben andere collegeleden dit dossier overgenomen.

'Er waren mensen bij die venijnig op de man speelden. Op social media werd door een anoniem Twitter-account een waar trollenleger aangevoerd', zegt raadslid Wyb Jan Groendijk. 'De negatieve toon is gezet en het algemeen belang wordt niet gediend.'

Gemeente gelooft in het plan

Wethouder Erik Gerbrands (Schiermonnikoogs Belang) vindt dat actievoerders hun protest zakelijk moeten houden. ‘Mensen mogen er tegen zijn. Dat recht hebben ze. Maar ze moeten niet mensen persoonlijk lastig gaan vallen. Zo ga je niet met elkaar om.’

'Ik respecteer het dat mensen moeite hebben met verandering. Maar het is geen vierbaansweg die aangelegd gaat worden. Deze weg zie je helemaal niet. Alleen als er iets over heen rijdt’, aldus wethouder Gerbrands.

Dit zou een goede plek voor de busremise zijn, aldus het college. Omdat deze dan toch nog dicht bij het dorp zit en er een goede buslus te realiseren is, waardoor bussen makkelijk kunnen draaien. Ook hoeven de buschauffeurs dan niet ver te fietsen om bij de bus te komen. 'Vanaf deze plek kunnen toeristen dan ook het dorp in lopen. Het voordeel is dat de bus dan ook weer snel terug kan naar de Veerdam'.

Mensen kunnen nog meedenken

‘Ik snap dat mensen moeite hebben met dit plan. Maar het is niet dat we dit koste wat kost door de strot van de mensen willen duwen’, vertelt wethouder Gerbrands. Niks doen is volgens de wethouder geen optie. Volgens hem is dit plan een 'eerste denkrichting' die verder onderzocht moet worden. Hij hoopt daarvoor goedkeuring van de raad te krijgen. Meerdere partijen hebben al aangegeven graag meer opties te willen.

'Natuurlijk kunnen mensen nog met ons meedenken. Alles ligt nog niet vast en er komen nog onderbouwingen voor de gemaakte keuzes', zegt wethouder Gerbrands. Hij gelooft dat met dit plan het centrum wel autoluw wordt. Ook laat hij weten dat dit plan een initiatief is van het college en niet een bouwbedrijf of één wethouder.

Als alles volgens plan verloopt, moet het nieuwe bedrijventerrein plus verbindingsweg in 2022 gerealiseerd zijn. Op 7 juli besluit de raad of het college verder kan met het uitwerken van dit plan.

Lees ook:

- 'Er is te veel verkeer op Schiermonnikoog'

Meer over dit onderwerp:
SCHIERMONNIKOOG Nieuws
Deel dit artikel:

Recent nieuws